In mei is aan alle winkeliersverenigingen en via de pers bekend gemaakt dat we gingen starten met de uitvoering van de Retailvisie. In Leiden, Leiderdorp, Katwijk en Zoeterwoude gebeurt dit door het Expertteam Winkelgebieden, in Voorschoten en Oegstgeest door eigen experts. Op dit moment hebben de experts met vrijwel alle winkelgebieden gesproken. Die gesprekken zijn op zich al een eerste opbrengst: veelal helpen ze de ondernemers om na te denken over de toekomst van het winkelgebied, in breder perspectief. De volgende stap is dat voor elk winkelgebied een plan van aanpak wordt gemaakt. De experts spraken ook met ondernemersvertegenwoordigers, medewerkers van gemeenten en accountmanagers. Op basis van alle input én hun ervaringen met de retail in andere regio’s, zijn de experts straks ook in staat om regiobrede aanbevelingen te doen die de retail versterken. Naar verwachting zijn de plannen van aanpak in het najaar klaar.

Ton Orleans, projectleider Retailvisie: ‘Het voeren van gesprekken met ondernemers en andere betrokkenen is een intensief proces, dus dat kost tijd. Maar voor de daadwerkelijke uitvoering is essentieel dat de actieplannen breed worden gedragen. Bovendien draagt het proces bij aan de samenwerking binnen de Leidse regio en dat is de kracht van Economie071.’