Hoe beter werknemers kunnen leven in de regio, hoe gemakkelijker het is om nieuwe bedrijvigheid te vinden én te houden. Regionale samenwerking is daarvoor van het grootste belang, vindt Henk Gerla, lid van de Raad van Bestuur van het Leids Universitair Medisch Centrum. ‘Je moet daarbij verder kijken dan je eigen belang.’

Maatschappelijke meerwaarde

‘Toen ik werd benaderd voor de regionale samenwerking in Economie071, heb ik geen moment getwijfeld over mijn deelname. Iedere organisatie wordt uitgedaagd verder te kijken dan zijn eigen instelling. En dat geldt zeker ook voor ons. We doen er bij het LUMC alles aan om maatschappelijke meerwaarde te creëren. Daarvoor is op allerlei fronten samenwerking en afstemming nodig met anderen.’

Goed werken, goed wonen

‘We hebben in onze organisatie voortdurend nieuwe medewerkers nodig. Mensen die bij ons willen komen werken, kijken niet alleen of het LUMC een aantrekkelijke werkgever is. Ze willen ook weten of je je hier gemakkelijk kunt vestigen en of je hier fijn kunt wonen. Zaken die wij als LUMC niet zelf kunnen regelen en waar wij de regio dus bij nodig hebben.’

Kwetsbaar

‘Als LUMC zijn we onderdeel van het Leiden Bio Science Park, waarbinnen veel dwarsverbanden zijn tussen zorg, wetenschap, onderwijs en bedrijvigheid. De impact van het park voor de hele regio is immens groot. Het Bio Science Park verdient het om gekoesterd te worden, zodat het weer verder kan groeien. We moeten de kwaliteiten van het Park wel onderhouden want het is ook kwetsbaar. Ben je bijvoorbeeld te laat met het regelen van een goede bereikbaarheid, kiezen bedrijven zo maar voor een andere locatie waar medewerkers wel voor de deur kunnen parkeren. Het verbeteren van het vestigingsklimaat is daarom een van de thema’s van Economie071. Daarbij past ook dat de medewerkers in de regio 071 prettig kunnen blijven wonen.’

Bereikbaarheid

‘Een belangrijke reden voor buitenlandse bedrijven om zich hier te vestigen is de bereikbaarheid. Hoe snel ben je vanaf Schiphol bij de plek waar je naartoe wil? Dat is hier heel gunstig. Beter zelfs dan Amsterdam. Maar als je in het buitenland uitlegt dat de regio Leiden een interessant gebied is, kijken ze je toch een beetje glazig aan. Amsterdam en Holland zijn wel bekend, maar onze regio niet. Daarom moeten we de krachten bundelen.

Als regionale ontwikkelingsmaatschappij helpt InnovationQuarter om de bedrijvigheid uit te bouwen. Vanuit Economie071 leveren we daarvoor input. Maar het gaat ook om de woonomgeving en de ontvangst. Als alles klopt, kunnen bedrijven uit binnen- en buitenland hier goed landen.

We zijn zelf met 7000 medewerkers een grote werkgever in deze regio. Onze werknemers wonen in de hele regio: Leiden, maar ook Oegstgeest, Voorschoten, Leiderdorp en Noordwijk. Ook vanuit die plaatsen dien je op een soepele manier op het Bio Science Park of bij ons te kunnen komen. Dat vraagt om slimme oplossingen en afstemming, onder andere op het punt van hoogwaardig openbaar vervoer.’

Expat Centre

‘Binnen de regio 071 hebben we veel kenniswerkers uit het buitenland. Het is voor deze expats erg prettig om een centraal loket te hebben. Voorheen had iedere gemeente zijn eigen voorziening, waardoor het aanbod erg versnipperd was. Met Economie071 hebben we een gezamenlijk Expat Centre gerealiseerd. Daardoor kunnen we de openingstijden verruimen en de expats beter helpen. Het doel is om de expat een zachte landing te geven in de regio. Hoe sneller hij wegwijs gemaakt kan worden, hoe prettiger hij het vindt om hier naar toe te komen en te blijven. Ook voor zijn werkgever is het natuurlijk aangenaam dat de werknemer snel inzetbaar is.’

Delen om te vermenigvuldigen

‘Ook in het internationale veld moet je delen om te kunnen vermenigvuldigen. Want als je alles voor je zelf houdt, kom je niet tot vernieuwingen. Juist door het aan elkaar knopen van deelterreinen ontdek je de mooiste dingen. In de wetenschap is internationale uitwisseling daarom erg belangrijk. Het aantrekken van mensen moeten we op peil houden. Voor het onderzoek op het gebied van Bioscience & Health ontvangen we bijvoorbeeld Russische wetenschappers. Zij zijn erg goed in statistiek en komen graag hierheen om die kennis toe te passen op het gebied van gezondheidszorg. Daar profiteren onze klanten en dus de regio ook weer van. Op universitair niveau werken we samen in de Medical Delta met de Technische Universiteit Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam. De samenwerking zorgt onder andere voor kennisuitwisseling en sterke opleidingen, zoals klinische technologie.’

Accelereren

‘Omdat we als stuurgroep geregeld bij elkaar komen kunnen we vraagstukken gemakkelijk met elkaar delen. Alleen al door de ontmoeting ontstaat er meer begrip. In de wandelgangen laat je ook andere thema’s gemakkelijker passeren. Natuurlijk moeten we ook de resultaten voor ogen houden. We hebben daarvoor onze processen nu goed ingericht, zodat we kunnen doorpakken. We zijn klaar om te accelereren, zodat we nog meer concrete resultaten kunnen boeken.’

Gezamenlijk verhaal

‘De profilering van de kenniseconomie met Life Sciences & Health als speerpunt is voor de hele regio van groot belang. Allereerst moet de kwaliteit van ons werk natuurlijk goed zijn. Vervolgens is ook de marketing relevant. Het is heel Leids om je kwaliteiten niet van de daken te schreeuwen. De mentaliteit van ‘doe maar gewoon’ heeft grote waarde, maar daarnaast is het wel van belang dat we onze kwaliteiten ook uitdragen. Daarbij heb je wel een gezamenlijk verhaal nodig. Een verhaal met een eenduidige focus, anders valt dat geluid weg tussen de regio Amsterdam aan de ene kant en de Zuidvleugel aan de andere kant. Rotterdam en Den Haag raken steeds meer met elkaar verbonden, onder meer door Airport Rotterdam-The Hague. Om bij deze bundeling aan te sluiten, is het belangrijk dat wij zelf als Leidse regio een sterke rol spelen door samen op te trekken.

Het is economisch slim om met elkaar, ieder vanuit zijn eigen kracht, een bijdrage te leveren aan een aantrekkelijke regio met een breed aanbod. Binnen Economie071 werken we daarvoor samen. Het LUMC draagt daar graag aan bij, want wat goed is voor de regio, is goed voor ons: zowel voor onze klanten als onze medewerkers.’