We stellen graag Caroline Gerritsma aan jullie voor. Zij is specialist duurzaamheid bij de gemeente Leiden en gaat nu voor Economie071 tijdelijk aan de slag. Dit komt voort uit de Verkenning duurzaamheid die we eerder dit jaar hebben opgesteld. Caroline: ‘Mijn opdracht omvat het in kaart brengen van de kansen en mogelijkheden voor de circulaire economie in onze regio. Van welke ervaringen elders kunnen we leren? Hoe kunnen onze kennisinstellingen hierbij aanhaken om voor onze regio het verschil te maken? En niet onbelangrijk: welke partners willen hiervoor aan de lat staan om van plan naar uitvoering te komen? Doel is uiteindelijk om met de transitie naar de circulaire economie ook in onze regio de kenniseconomie en innovatie te stimuleren, nieuwe samenwerkingsverbanden te organiseren, circulaire economie zichtbaar te maken en met dat alles extra werkgelegenheid te creëren’.

Mocht je ideeën, suggesties of vragen hebben over duurzaam ondernemen, transitie naar circulaire economie, dan hoor ik dat graag. Ik ben bereikbaar via c.gerritsma@economie071.nl en telefonisch via 06-15062570.