In het kader van het project Internet of Things is de minor Sensor Technologie van Hogeschool Leiden gestart met het project Smart Cities. Binnen dit project ontwerpen de studenten slimme toepassingen voor in de stad en de Leidse regio. Gedurende dit traject werken zeven groepen studenten aan opdrachten voor o.a. de Gemeente Leiden (drijfafval & brug- en vaarbewegingen), OVBSP op het Bio Science park (fietsverlichting), Gemeente Zoeterwoude (fietsbewegingen) en Gemeente Oegstgeest (foutparkeren en veiligheid zebrapaden). Half november leveren de studenten een eerste concept op. In februari pogen de teams een minimum viable product op te leveren. Het is de ambitie om de opgeleverde producten aan het einde van het traject, waar mogelijk, ook te testen.

Verdieping op congres

Interesse in de mogelijkheden van het Internet der Dingen? Kijk dan eens naar het programma van het congres: ‘Ondernemerschap in een Digitaal tijdperk’. Dit congres wordt gehouden op 15 november in HUBspot Leiden. Met een programma voor ondernemers, overheden en kennis- en onderwijsinstellingen.