Presentatie resultaten op 1 februari in HUBspot
In de afgelopen vier maanden hebben veertig studenten van Hogeschool Leiden binnen de minor sensortechnologie gewerkt aan uitdagende vraagstukken van onze partners. Voor de gemeente Leiden ging het om drijfafval en brug- en vaarbewegingen. Voor gemeente Zoeterwoude werden fietsbewegingen gemeten en voor de gemeente Oegstgeest ging het om foutparkeren en veiligheid op zebrapaden. Tenslotte was er in het Bio Science park een opdracht rondom fietsverlichting.

Voor alle vraagstukken ontwierpen de studenten slimme toepassingen. Hier stond zowel de ontwikkeling van een sensorcombinatie als een dashboard voor het uitlezen van de data centraal. Soms werden er ook experimenten uitgevoerd in de beoogde gebruiksomgeving, om het product te valideren.

Op 1 februari presenteren de groepen vanaf 16.30 uur in een marktopstelling de resultaten bij HUBspot aan de Langegracht 70 in Leiden. Dit doen zij aan de hand van een poster en een toelichting. Ook zijn er nog ongeveer 40 studenten van de opleiding Mediatechnologie die VR (Virtual Reality) applicaties presenteren. In totaal dus ongeveer 20 leuke innovaties.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via harmen@sherpastrategies.nl.