De samenwerking tussen de opleiding informatica van Hogeschool Leiden en ons project Internet of Things is het afgelopen jaar goed bevallen en daarom verlengd. Studenten gaan opnieuw aan de slag met vraagstukken die spelen bij bedrijven of overheden en verzinnen hier innovatieve oplossingen voor.

Zo heeft de gemeente Katwijk verschillende vraagstukken met betrekking tot het strand voorgelegd: is er iets slims te bedenken waarmee ouders makkelijk hun kind terug kunnen vinden en kunnen zien of deze in het water is of niet? En: Hoe kunnen strandbezoekers via een tool op tijd geattendeerd worden op het tijdig aanbrengen van zonnebrand? De gemeente Leiden heeft studenten gevraagd om mee te denken over het behouden van bezoekersaantallen op de Leidse markt. Deze aantallen lijken terug te lopen. De vraag waaraan wordt gewerkt: hoe kun je, door gebruik te maken van techniek, innoveren op de markt?

Op donderdag 19 april vanaf 16.30 presenteren de studenten hun toepassingen bij HUBspot in de vorm van een informatiemarkt. Iedereen is van harte welkom om te komen kijken.