De Leidse regio werkt aan het versterken van haar winkelgebieden. Economie071 heeft het landelijke opererend Expertteam Winkelgebieden gevraagd hierbij te helpen. In de rol van kwartiermakers gaan alle betrokken experts per winkelgebied, samen met de ondernemers en eigenaren, een actieplan opstellen of verder uitwerken. Hierbij wordt binnen het kader van de vastgestelde regionale Retailvisie gekeken naar kansen en mogelijkheden. De verwachting is dat de actieplannen in het najaar klaar zijn.

Samen investeren in kansen

Wethouder Ton de Gans van Zoeterwoude (bestuurlijk opdrachtgever van de regionale Retailvisie vanuit Economie071): “Ondernemers en gemeenten hebben samen een visie opgesteld. Het is nu in eerste instantie aan de ondernemers om de visie om te zetten in concrete plannen voor de toekomst. Omdat we begrijpen dat dit tijd en expertise kost, hebben we het Expertteam Winkelgebieden gevraagd te helpen. Wij zijn ontzettend blij met dit team dat veel ervaring en expertise heeft met retailprojecten in Nederland. Zij gaan op de schaal van de Leidse regio aan de slag om ondernemers te ondersteunen. Zo kunnen we samen, gemeenten én ondernemers, investeren in kansen.”

Expertteam aan de slag

De experts nemen het stokje over van bureau RMC dat de regio begeleidde bij het opstellen van de visie. De experts gaan actief contact opnemen met ondernemers, vastgoedeigenaren, winkeliers- en ondernemersverenigingen en centrummanagement organisaties. Ook bezoeken zij bijeenkomsten. Ondernemers kunnen het team ook zelf benaderen. Vragen die steeds centraal staan zijn: Welke kansen hebben de winkelgebieden in de Leidse regio? En waar kunnen ze elkaar onderling versterken door van elkaars ervaring en expertise te leren en gebruik te maken? De actieplannen gaan concrete maatregelen bevatten die betrekking hebben op ruimtelijk-functionele aspecten, organisatie en marketing.