Retailvisie

Twitter-publicaties Retailvisie

De Retailvisie Leidse regio is op 5 juli door de gemeenteraad van Leiden vastgesteld. Daarmee hebben alle deelnemende gemeenten (Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude) ingestemd met de visie.

  • Bekijk deze Storify met een overzicht van publicaties op Twitter nav de raad in Leiden en als afsluiting een overzicht van radio-interviews.
  • Bekijk de foto’s van de eindpresentatie op 6 juli 2015 in De Gouden Leeuw in Voorschoten.
  • Bekijk ook onderstaande video’s over de aanleiding van de Retailvisie en de bijeenkomsten in Huys te Britten (november 2014) in Katwijk en in LEVEL (april 2015) in Leiden.
  • Meer informatie (verslagen, de visie en het uitvoeringsvoorstel) op de projectpagina.

Waarom een regionale Retailvisie?