De Retailvisie Leidse regio is op 5 juli door de gemeenteraad van Leiden vastgesteld. Daarmee hebben alle deelnemende gemeenten (Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude) ingestemd met de visie.

Bekijk deze Storify met een overzicht van publicaties op Twitter nav de raad in Leiden en als afsluiting een overzicht van radio-interviews.
Bekijk de foto’s van de eindpresentatie op 6 juli 2015 in De Gouden Leeuw in Voorschoten.
Bekijk ook onderstaande video’s over de aanleiding van de Retailvisie en de bijeenkomsten in Huys te Britten (november 2014) in Katwijk en in LEVEL (april 2015) in Leiden.
Meer informatie (verslagen, de visie en het uitvoeringsvoorstel) op de projectpagina.

Waarom een regionale Retailvisie?