• 23 Jan

  Op 22 januari vond – tijdens de Nationale eHealthweek – het allereerste Vitaliteitsevent071 plaats. Studenten, docenten en burgers uit de regio 071 konden kennismaken met in de Leidse regio ontwikkelde augmented reality producten, vitaliteitsbevorderende wearables en ehealth

  Lees verder

 • 16 Jan

  De actieplannen voor het versterken van de winkelgebieden in de Leidse regio zijn klaar. De plannen geven per winkelgebied concrete actiepunten en kansen aan. Ze zijn gemaakt door ondernemers en landelijke retailexperts in samenwerking met de betrokken gemeenten. Ondernemers pakken nu de handschoen op door in de eerste fase van de uitvoering van de Retailvisie de trekkersrol op zich te

  Lees verder

 • 16 Jan

  Bedrijven, ondernemers en hun medewerkers zijn de ruggengraat van onze economie. Het is belangrijk dat het goed met hen gaat, want dan gaat het ook goed met de regio. Om dit te ondersteunen en het ondernemerschap te stimuleren, werken verschillende organisaties in de Leidse regio

  Lees verder

 • 11 Jan

  Vitale Delta, een nieuw consortium van Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Inholland, heeft een subsidie van twee miljoen euro toegekend gekregen vanuit SIA SPRONG. De komende acht jaar gaan ze samen met Medical Delta een praktijkgericht onderzoeksprogramma uitvoeren om de vitaliteit en gezondheid in Zuid-Holland te

  Lees verder

 • 14 Dec

  Elke half jaar bespreekt stuurgroep Economie071 de stand van zaken van lopende projecten en nieuwe initiatieven. Voor dit overzicht worden projectkaarten gemaakt. Je vindt je gebundeld in deze PDF. De kaarten zijn per thema ook terug te vinden op de

  Lees verder

 • 14 Dec

  Wil je je eigen vitaliteit checken of als organisatie graag iets met het thema vitaliteit doen? Of ben je benieuwd welke producten of diensten er op dit gebied in ontwikkeling zijn? Kom dan naar het vitaliteitsevent, DE plek om inspiratie op te doen op het gebied van vitaal werken, wonen en studeren binnen de regio

  Lees verder

 • 7 Dec

  De economie is continu in beweging. Nieuwe trends en ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Globalisering, robotisering en digitalisering hebben effect op ondernemers, werknemers en consumenten. Dit stelt andere eisen aan een goed vestigingsklimaat. De arbeidsmarkt verandert en ook de veeleisende consument vraagt om aanpassingen. Die opgave kunnen we niet links laten

  Lees verder

 • 24 Nov

  Deze week valt bij zo’n 200.000 adressen in de regio het magazine Stad + Kust in de brievenbus. Dit magazine brengt mooi in beeld wat er te doen is in de Leidse regio. Met inspiratie, uittips en leuke en verrassende verhalen. Dit magazine wordt twee keer per jaar gratis huis-aan-huis

  Lees verder

 • 14 Nov

  Een mijlpaal! Het Expat Centre Leiden heeft eind oktober zijn 500-ste Burger Service Nummer verstrekt aan een Turkse familie, werkzaam op het Leiden Bio Science park. Dit betekent dat het centrum zijn doelstelling voor 2017 nu al heeft gehaald.

  Lees verder

 • 3 Nov

  In het kader van het project Internet of Things is de minor Sensor Technologie van Hogeschool Leiden gestart met het project Smart Cities. Binnen dit project ontwerpen de studenten slimme toepassingen voor in de stad en de Leidse regio.

  Lees verder

 • 3 Nov

  In het afgelopen jaar heeft het Centrum voor Vitaliteit zo’n 80 ondernemers ontvangen op haar open spreekuur in HUBspot. Erik Baars, projectleider: ‘Allemaal ondernemers die met een product of dienst de vitaliteit van mensen willen

  Lees verder

 • 3 Nov

  Leerlingen een opleiding laten kiezen waar je later ook een baan in kunt vinden. Dat is een van de speerpunten van ons project Aansluiting Onderwijs en Arbeidsmarkt. Om leerlingen en hun ouders bij die keuze te helpen is de Beroepenthermometer gemaakt, in samenwerking met regio Rijnstreek en

  Lees verder

 • 3 Nov

  Even voorstellen: ik ben Caroline Gerritsma. Sinds kort ben ik voor twee dagen per week werkzaam in het Handelshuis bij Economie071. Daarnaast blijf ik twee dagen in de week werken voor het programma duurzaamheid van de gemeente Leiden op het thema duurzaam ondernemen. Zowel binnen het programma duurzaamheid als bij Economie071 willen we de transitie naar de circulaire economie de komende maanden versnellen. Mijn opdracht is om een projectplan hiervoor uit te werken.

  Lees verder

 • 3 Nov

  We feliciteren het team van HUBspot Leiden met haar 1 jarig bestaan. We wensen hen nog vele ondernemende

  Lees verder

 • 27 Okt

  Een team van lokale en landelijke retailexperts heeft het afgelopen half jaar onderzoek gedaan naar het veranderend consumentengedrag, en samen met de winkeliers en ondernemers actieplannen gemaakt voor sterke winkelgebieden in de Leidse regio. De experts presenteerden woensdagavond 25 oktober de belangrijkste

  Lees verder

 • 23 Okt

  Duik woensdag 15 november in de wereld van slimme dingen tijdens het congres ‘Ondernemerschap in een digitale eeuw’. Centraal staan dan de ontwikkelingen rondom Internet of Things en de vele

  Lees verder

 • 20 Okt

  Nieuwe trends en innovaties; een echte ondernemer past zich hier voortdurend op aan. In het huidige tijdperk is het daarom van groot belang om op de hoogte te blijven, te leren en kennis te delen over digitale

  Lees verder

 • 17 Okt

  Ondernemersdag071 van 10 oktober jl. was weer een succes. Met ruim 300 aanwezige ondernemers uit de 071-regio een evenement waar verbinding en samenwerking centraal stond. Met de inspiratiesessies bood het programma voor veel ondernemers een specifiek onderwerp dat hen bezig houdt.

  Lees verder

 • 12 Okt

  De 14 partners van Economie071 hebben hun economische samenwerking verlengd tot 2020. Ondernemersverenigingen, overheden en de onderwijs- en kennisinstellingen uit de Leidse regio zetten daarmee opnieuw de schouders onder het realiseren van projecten die de regionale economie stimuleren.

  Lees verder

 • 12 Okt

  Het Leids Universitair Medisch Centrum, Universiteit Leiden, Hogeschool Leiden, VNO-NCW West en gemeente Leiden hebben op 11 oktober de intentieverklaring ‘Duurzame kilometers’ ondertekend van Economie071. Henk Gerla (lid Raad van Bestuur LUMC): ‘Met dit regio-initiatief willen wij medewerkers die binnen een straal van 5 kilometer van het werk wonen, stimuleren om met ‘groen’ vervoer naar het werk te

  Lees verder

 • 29 Sep

  Ondernemers, retailexperts en gemeenten hebben in het kader van de regionale retailvisie samen concrete actieplannen opgesteld voor sterke winkelgebieden in de Leidse regio. Op 25 oktober wordt hierover een werkconferentie gehouden genaamd ‘Handen uit de mouwen voor sterke winkelgebieden’.

  Lees verder

 • 29 Sep

  Op 27 september ging het project Meet de Klas van start op de PABO van Hogeschool Leiden. Studenten gaan daarbij het binnenklimaat van klassen meten op basisscholen in de Leidse

  Lees verder

 • 28 Sep

  Nieuwe trends en innovaties komen in een rap tempo op ons af. In het huidige tijdperk is het daarom van groot belang om op de hoogte te blijven, te leren en kennis te delen over digitale ontwikkelingen. Tijdens de Global Entrepreneurship Week krijgen ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden de kans om in de wereld van slimme dingen te

  Lees verder

 • 28 Sep

  Het was een drukte van belang tijdens het zzp-event voor de Leidse regio. Bijna 200 ondernemers waren naar het gemeentehuis van Oegstgeest gekomen om kennis en inspiratie op te doen en mede zzp-ers uit de regio te ontmoeten.

  Lees verder

 • 12 Sep

  Bedrijventerreinen zijn van belang voor een goed functionerende economie. Bedrijven zorgen immers voor een derde van de werkgelegenheid. De Leidse regio wil dan ook dat haar bedrijventerreinen goed aansluiten bij de vraag van de markt en economische kansen benutten. Hiervoor wordt nu een gezamenlijke strategie

  Lees verder

 • 12 Sep

  Meet de Klas is een programma binnen het project Internet of Things dat zich op dit moment nog in de beginfase bevindt. Het programma kent twee doelstellingen; het monitoren en verbeteren van het binnenmilieu in klaslokalen en het enthousiasmeren van kinderen voor techniek. Voor het monitoren van klaslokalen wordt gebruik gemaakt van sensoren die real-time data doorsturen via het LoRa

  Lees verder

 • 12 Sep

  Begin september noteerde Expat Centre Leiden (ECL) haar 300e registratie. Dit betekent dat nu ruim 300 expats door ECL inmiddels zijn voorzien van een Burger Service Nummer (BSN). De kleine man op de foto was nummer 300. Expat Centre Leiden verwacht eind dit jaar 500 registraties te hebben

  Lees verder

 • 12 Sep

  Sinds april 2017 wordt er vanuit Economie071 gewerkt aan een regio dekkend LoRa netwerk. LoRa staat voor Long Range. Dat betekent dat de zendmasten, genaamd gateways, pakketjes informatie over een hele lange afstand kunnen versturen en dat alles met een laag stroomverbruik. Het netwerk in nu bijna

  Lees verder

 • 6 Sep

  Werk jij als zzp-er in de Leidse regio en wil je graag specialisten spreken die je op weg kunnen helpen bij specifieke zzp-vragen en wil je graag collega’s uit de regio ontmoeten? Dan is het gratis zzp-event op dinsdag 26 september echt iets voor jou!

  Lees verder

 • 24 Aug

  Het expertteam is voor de zomer begonnen met het bezoeken van winkeliers in de diverse winkelgebieden van de Leidse regio. Jaap Kaai, lid van het expertteam: ‘Wat wij vaak horen is dat samenwerking nodig is en logisch, maar ook ingewikkeld en niet altijd vanzelfsprekend. Vanuit het expertteam kunnen we daarbij

  Lees verder

 • 24 Aug

  De bootcamp van Hogeschool Leiden die deze week start in HUBspot, wordt weer smart! Studenten commerciële economie zullen zich drie dagen lang gaan buigen over Internet of Things (IoT) toepassingen op drie onderwerpen.

  Lees verder

 • 16 Aug

  In 2017 kan de regio Leiden en de Bollenstreek rekenen op een economische groei van 2,4%. Na jaren van budgettaire beperking levert de relatief grote zorgsector weer een substantiële bijdrage aan de groei. De werkloosheid in de regio daalde in 2016 naar 5,2%. Voor 2017 wordt een verdere daling voorzien, waardoor de krapte op de arbeidsmarkt weer

  Lees verder

 • 11 Aug

  Het Centrum voor Vitaliteit helpt ondernemers vitaliteitsproducten en -diensten in de markt te zetten. Hiervoor bieden zij een Startup Track aan genaamd Vitaliteit & Leefstijl als medicijn. De 2e editie van deze track start in september. Inschrijving is

  Lees verder

 • 24 Jul

  In het blad INTO Business verzorgen Economie071, Centrummanagement Leiden en Rabobank Leiden-Katwijk een rubriek over ondernemen in de Leidse regio. Dit keer staat hierin een dubbelinterview tussen John Mijnders (Directeur en eigenaar van BB Dienstverlening) en Hennie Hendriksen (Commercieel Directeur van De Koning Uitzendbureau). Hoe kijken zij aan tegen de veranderende

  Lees verder

 • 15 Jul

  De 22-jarige Sebastiaan van Venetien studeert kunstgeschiedenis in Leiden en is tegelijkertijd eigenaar van het bedrijf de Leidsche Das. Oorspronkelijk komt hij uit Brielle, maar sinds 2013 woont Van Venetien in

  Lees verder

 • 14 Jul

  Economie071 werkt aan een verbreding van haar economisch programma op de thema’s Duurzaamheid, Mobiliteit en Arbeidsmarkt van de toekomst. Deze thema’s zijn voortgekomen uit Index071 en door de stuurgroep omarmd als zijnde de moeite waard om verder te

  Lees verder

 • 14 Jul

  Economie071 werkt aan een verbreding van haar economisch programma op de thema’s Duurzaamheid, Mobiliteit en Arbeidsmarkt van de toekomst. Deze thema’s zijn voortgekomen uit Index071 en door de stuurgroep omarmd als zijnde de moeite waard om verder te

  Lees verder

 • 14 Jul

  Economie071 werkt aan een verbreding van haar economisch programma op de thema’s Duurzaamheid, Mobiliteit en Arbeidsmarkt van de toekomst. Deze thema’s zijn voortgekomen uit Index071 en door de stuurgroep omarmd als zijnde de moeite waard om verder te onderzoeken.

  Lees verder

 • 11 Jul

  In november 2014 werd de in Leiden gevestigde Brouwerij Pronck bij de Kamer van Koophandel ingeschreven, in februari 2015 werd er voor het eerst echt gebrouwen. Een mooi verhaal over ondernemerschap in de Leidse

  Lees verder

 • 7 Jul

  Katwijk gaat op het stand een proef uitvoeren met slimme sensoren. Hierdoor zijn kinderen via een app altijd in het zicht voor hun ouders. De Katwijkse Reddingsbrigade (KRB) krijgt hierdoor meer hun handen vrij voor echte noodsituaties. “De proef is een primeur voor

  Lees verder

 • 6 Jul

  Donderdag 29 juni 2017 pitchten 8 teams hun ondernemersplan in de finale van de Startup Academy van HUBspot Leiden. Zowel de expertjury als het publiek vond Linda Grotenberg het beste idee en de beste pitch hebben en riepen haar uit tot ‘Meest Belovende Startup

  Lees verder

 • 6 Jul

  De huidige arbeidsmarkt laat twee belangrijke trends zien: In een aantal sectoren wordt er een tekort aan arbeidskrachten verwacht of is er al een tekort én innovaties en technische ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Voor een gezonde economische ontwikkeling is beschikbaarheid van voldoende goed gekwalificeerd personeel in de Leidse regio onmisbaar. Om dit te bereiken is het belangrijk dat het onderwijs aansluit bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

  Lees verder

 • 28 Jun

  Tien keer een minuut jezelf presenteren bij tien verschillende bouwbedrijven uit de regio. Na elke minuut een korte feedback van het bedrijf en door naar de volgende. Na tien keer konden de studenten het wel dromen en hadden ze een lijst met waardevolle tips. Of zoals een van de studenten aangaf: ‘na vijf keer ging het lekker en was het niet meer spannend’. En dat was precies de bedoeling, want na de zomervakantie willen alle studenten starten bij een stagebedrijf en dat blijkt niet voor alle studenten even

  Lees verder

 • 22 Jun

  Economie071 werkt aan een verbreding van haar economisch programma op de thema’s Duurzaamheid, Mobiliteit en Arbeidsmarkt van de toekomst. Deze thema’s zijn voortgekomen uit Index071 en door de stuurgroep omarmd als zijnde de moeite waard om verder te onderzoeken. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met zo’n 45 professionals uit onze partnerorganisaties.

  Lees verder

 • 9 Jun

  Leegstand in winkelstraten, meer aankopen via internet: de ontwikkelingen op het gebied van retail hebben een grote impact op het bestaande winkellandschap. De Leidse regio werkt aan sterkere winkelgebieden. Na het vaststellen van de regionale Retailvisie in Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude is het nu tijd voor actie. Experts helpen ondernemers bij het formuleren van op maat geschreven actieplannen per

  Lees verder

 • 18 Mei

  HUBspot is gestart met de Startup Academy, waarbij ook een Vitality track wordt aangeboden. Op 29 juni vindt het finale event plaats tussen 15.30 en 18.30 uur. En aankomend weekend organiseert het LUMC voor de tweede keer, samen met UMCG, UMCU, MC Maastricht en het Radboud MC, de grootste zorghackathon van Nederland. Dit keer wordt deze gehouden in

  Lees verder

 • 17 Mei

  De Leidse regio werkt aan het versterken van haar winkelgebieden. Economie071 heeft het landelijke opererend Expertteam Winkelgebieden gevraagd hierbij te helpen. In de rol van kwartiermakers gaan alle betrokken experts per winkelgebied, samen met de ondernemers en eigenaren, een actieplan opstellen of verder

  Lees verder

 • 12 Mei

  Vanuit Economie071 ondersteunen we graag ondernemerschap en (jong) talent. Dat draagt bij aan een gunstig vestigingsklimaat en een bruisende regio. Daarom hebben we het voor regio-ondernemers mogelijk gemaakt om aan te haken bij twee Kennis en Kunde workshops van Centrum Management

  Lees verder

 • 12 Mei

  Afgelopen week is vanuit het project Internet of Things samen met SURFnet en Wireless Leiden de eerste LoRa gateway geplaatst. LoRa is een open protocol en kan dan ook door iedereen worden gebruikt voor bijvoorbeeld vernieuwende experimenten of de uitrol van bestaande

  Lees verder

 • 11 Mei

  Tijdens de laatste editie van Leidsche Plein van Leiden Marketing werd o.a. de gezamenlijke regiocampagne Stad + Kust gepresenteerd. Deze is inmiddels in Duitsland van start gegaan. We hopen op veel

  Lees verder

 • 11 Mei

  De jonge Leidse startup Levels Diagnostics, bewoner van HUBspot en lid van LUGUS, heeft deze week de Philips Innovation award gewonnen in de categorie Rough

  Lees verder

 • 5 Mei

  Smart Retail, daar ging het donderdag 4 mei over bij HUBspot Leiden. In tien weken ontwikkelde zo’n veertig studenten MediaTechnologie van Hogeschool Leiden, onder de vlag van ons programma Internet of Things, slimme toepassingen voor ondernemers uit de Leidse

  Lees verder

 • 4 Mei

  Op vrijdag 19 mei organiseren het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg van Hogeschool Leiden en het Centrum voor Vitaliteit dit symposium. Het belooft een vitaliserende- en inspirerende dag te

  Lees verder

 • 1 Mei

  Het Expat Centre Leiden heeft zich vanaf 1 mei ontpopt tot een echt regiocentrum. Vanaf die datum is het voor expats en internationals mogelijk om zich bij het Expat Centre Leiden gemeentelijk in te schrijven voor de gemeentes Katwijk, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude.

  Lees verder

 • 20 Apr

  Derdejaars studenten Mediatechnologie van Hogeschool Leiden werken aan slimme retail-toepassingen voor verschillende soorten ondernemers uit Leiden en Oegstgeest. Zij doen dit onder de vlag van ons nieuwe project Internet of Things

  Lees verder

 • 20 Apr

  In de afgelopen weken hebben 12 jonge medewerkers van verschillende organisaties elkaar leren kennen en nagedacht over het thema vitaliteit. Dit deden zij via het business canvas model onder begeleiding van Hogeschool Leiden. Met veel enthousiasme hebben twee teams van deze pilot Regiomakers hun ideeën gepitched aan een vijf-koppige

  Lees verder

 • 19 Apr

  Op woensdagavond 17 mei 2017 vindt de tweede editie plaats van Startersdag071. Deze wordt gehouden op de locatie ROC/IDCollege aan de Breestraat in

  Lees verder

 • 6 Apr

  In een pilot met Healthcoins, aangeboden vanuit het Centrum voor Vitaliteit, gaat de gemeente Leiderdorp medewerkers verleiden gebruik te maken van het vitaliteitsaanbod. Goede en gezonde keuzes worden

  Lees verder

 • 6 Apr

  Een warm welkom bieden en een goed verblijf voor bedrijven, medewerkers en hun gezin, noemt manager Corine van der Ceelen een van de voornaamste functies van het Expat Centre Leiden. Lees het

  Lees verder

 • 6 Apr

  Heb je een ondernemersvraag op gebied van vitaliteit? Kom dan langs bij het open spreekuur van het Centrum voor Vitaliteit. Elke woensdag, locatie HUBspot aan de Langegracht 70 in

  Lees verder

 • 6 Apr

  De teller van Expat Centre Leiden (ECL) staat per eind maart 2017 op 104 uitgegeven burgerservice nummers. Een mijlpaal! De pieken van inschrijvingen zaten in januari en

  Lees verder

 • 6 Apr

  Een groep van circa 12 talentvolle, jonge medewerkers van diverse organisaties en bedrijven uit de regio Leiden heeft de afgelopen weken gezamenlijk gewerkt aan een opdracht om de vitaliteit in de regio een extra boost te

  Lees verder

 • 22 Mrt

  Onder de vlag van Economie071 werken gemeenten, onderwijs- en kennisinstellingen en ondernemersorganisaties in de Leidse regio samen aan een sterke kenniseconomie. Investeren daarin zorgt voor groei op alle

  Lees verder

 • 9 Mrt

  SAVE THE DATE: Op donderdag 8 juni organiseren we een workspace bijeenkomst rondom nieuwe projecten voor onze

  Lees verder

 • 9 Mrt

  Om de samenwerking tussen de drie O’s (ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden) nog verder te verbeteren is er op initiatief van de gemeente Leiden een pilot Regiomakers gestart.

  Lees verder

 • 22 Feb

  Ondernemersdag071 werd 21 februari georganiseerd in CORPUS Oegstgeest. Ruim 350 ondernemers waren bijeen voor inspiratie sessie, een talkshow en een

  Lees verder

 • 22 Feb

  De Leidse regio bruist van ondernemerschap. Veel ondernemers hebben zin om zich verder te ontwikkelen en ontmoeten daarbij graag gelijkgestemden. Dat bleek tijdens de eerste regionale Ondernemersdag071 op 21 februari in

  Lees verder

 • 16 Feb

  In de stuurgroep is besloten om het project Internet of Things als nieuw project van Economie071 te omarmen. Het programmabureau Economie071 heeft hierin de

  Lees verder

 • 16 Feb

  Het 071-gebied blijft zich economisch sterk ontwikkelen. De Index071 – een meetinstrument voor de economische robuustheid van de Leidse regio – laat namelijk een flinke winst zien ten opzichte van het ijkjaar

  Lees verder

 • 10 Feb

  Vanaf 16 maart start binnen de Startup Academy de track: ‘vitality, lifestyle as medicine. HUBspot Leiden, TNO en het Centrum voor Vitaliteit in de Leidse Regio werken hiervoor samen met het LUMC, Rabobank, Grant Thornton, InnovationQuarter en diverse trainers. Het programma is een speciale track voor startups op het gebied van vitaliteit, leefstijl en metabole

  Lees verder

 • 5 Feb

  Een van de deelprojecten van het Centrum voor Vitaliteit is het internationale project SHINE. Hierin werken non-profit en profit organisaties samen aan een business model voor organisaties in de gezondheidszorg.

  Lees verder

 • 2 Feb

  De gezamenlijke ondernemersverenigingen in de Leidse regio en VNO-NCW organiseren op dinsdag 21 februari de eerste regionale ondernemersdag. Inspiratiesessies, een talkshow met regionale ondernemers en een netwerkborrel vormen de mix waarmee regionale ondernemers worden geïnspireerd en met elkaar in contact worden gebracht.

  Lees verder

 • 13 Jan

  De Leidse regio werkt aan het versterken van haar winkelgebieden. Hiervoor werken ondernemers en gemeenten samen. Zondag 22 januari om 10 uur zendt het programma Ondernemend Nederland (RTL7) hierover een kort item uit.

  Lees verder

 • 1 Jan

  De gezamenlijke ondernemersverengingen in de Leidse regio en VNO-NCW organiseren op dinsdag 21 februari de Ondernemersdag071. Centraal staan de ‘Geheimen van de Leidse

  Lees verder

 • 22 Dec

  In deze aflevering over familiebedrijven ontmoeten Oegstgeestenaar Tom Devilee (Détom Autospecialisten) en Noordwijker Dave Vegt (Horesca Horecavo) elkaar voor het eerst. De door Dave meegenomen Amerikaanse brownie breekt meteen het

  Lees verder

 • 21 Dec

  In het winternummer van INTO Business besteden we in onze rubriek ondernemen071 aandacht aan familiebedrijven. We werden door de cijfers positief verrast!

  Lees verder

 • 20 Dec

  Waar geeft een Leidenaar zijn geld uit? Welk publiek winkelt er in de Leidse omgeving? En waar komen niet-Leidse klanten vandaan? Zijn er trends in retailland waar ondernemers op in kunnen spelen? Benieuwd naar de antwoorden op deze vragen? Kom dan naar de informatieavond van Rabobank Leiden-Katwijk en laat je informeren en inspireren.

  Lees verder

 • 20 Dec

  Weer een mooie mijlpaal voor Expat Centre Leiden: het Convenant is getekend door alle 11 betrokken partijen.

  Lees verder

 • 19 Dec

  Na twee jaar voorzitter te zijn geweest van Stichting Economie071, geeft wethouder Robert Strijk van economische zaken van de gemeente Leiden de voorzittershamer door. Vanaf 1 januari zal Agnita Mur, bestuurslid van Hogeschool Leiden, het voorzitterschap

  Lees verder

 • 16 Dec

  In een nieuwe Engelstalige brochure wordt een overzicht gegeven van de 8 campussen van nationaal belang. Het Leiden Bio Science park is daarbij het grootste life science cluster van Nederland. Iets op trots op te

  Lees verder

 • 9 Dec

  Het was woensdag druk bij de balie van het Expat Centre. Maar liefst tien expats schreven zich in.

  Lees verder

 • 9 Dec

  In 2017 opent het Centrum voor Vitaliteit in Leiden. Op deze plek komt alles samen rondom gezond en vitaal leven: kennis, ervaring, netwerken, diensten en producten.

  Lees verder

 • 1 Dec

  Het Factory Outlet Center genaamd Holland Outlet Mall is een slecht idee dat gebaseerd is op te rooskleurige cijfers. De outlet gaat leegstand, werkeloosheid en verpaupering veroorzaken in andere winkelcentra. Dat is de mening van 20 ondernemers- en winkeliersverenigingen uit de Leidse

  Lees verder

 • 16 Nov

  Begin november heeft het bestuur van StartupDelta de partnerschapsovereenkomsten getekend met de belangrijkste Nederlandse innovatiehubs.

  Lees verder

 • 16 Nov

  Innovatie. Dat was dit jaar het criterium waarmee Rijnstreek Business ondernemers en bestuurders langs de meetlat legden. Bij het samenstellen van de top 25 wordt ook Economie071

  Lees verder

 • 15 Nov

  Het Centrum voor Vitaliteit wil de vitaliteitseconomie en de vitaliteit van mensen versterken. Over 30 jaar staat de Leidse regio bekend als de regio met een bloeiende

  Lees verder

 • 2 Nov

  De eerste inschrijving van een buitenlandse expat via het Expat Centre Leiden (ECL) is een feit. De inschrijving van de Franse werknemer, Mw. Tromeur die vanaf begin november haar werkzaamheden voor het LUMC start op de afdeling interne geneeskunde, is een eerste mijlpaal voor het Expat Centre

  Lees verder

 • 1 Nov

  Met de officiële opening van HUBspot, centrum voor Innovatie en Ondernemerschap is er weer een belangrijke mijlpaal bereikt in de projecten van Economie071. We feliciteren al onze partners met dit bereikte

  Lees verder

 • 13 Okt

  Tijdens een gezamenlijke Open Coffee van Leiderdorp en Katwijk staat het project Centrum voor Vitaliteit centraal. Welke kansen zijn er voor

  Lees verder

 • 13 Okt

  In de Leidse regio zijn er genoeg mensen die willen starten met een eigen bedrijf. Dat bleek uit de eerste Startersdag Leidse regio die werd gehouden in HUBspot. Wat bood deze bijeenkomst de aanwezige starter? We deden

  Lees verder

 • 7 Okt

  In dit interview ontmoeten Rijnsburger Peter Ouwehand (Ouwehand Bouw Groep BV) en de Leidse horecaondernemer Bob Meijer elkaar. Ze werken in totaal verschillende branches en hadden elkaar nog niet eerder ontmoet. Maar dat staat een goed gesprek niet in de

  Lees verder

 • 7 Okt

  Economie071, Centrum Management Leiden en Rabobank Leiden-Katwijk geven ondernemerschap in de Leidse regio een podium. Hiervoor starten zij een nieuwe rubriek in het blad INTO

  Lees verder

 • 4 Okt

  Wethouder Kees Wassenaar van de gemeente Leiderdorp had een paar jaar geleden niet gedacht dat regionale samenwerking via Economie071 zoveel vruchten zou afwerpen. Maar hij waarschuwt ook dat de regio niet aan zijn succes ten onder mag

  Lees verder

 • 4 Okt

  Wat begon als ambitieus idee van onze agenda, wordt op 31 oktober werkelijkheid! HUBspot, het nieuwe centrum voor innovatie en ondernemerschap opent dan officieel zijn

  Lees verder

 • 4 Okt

  Welke kansen biedt een gezondheidseconomie voor ondernemers? Over welke producten en diensten hebben we het dan? Hierover vertelt Erik Baars, lector bij Hogeschool Leiden en projectleider van het Centrum voor Vitaliteit.

  Lees verder

 • 4 Okt

  Iedereen die een goed of leuk idee heeft – ondernemer of niet, jong of oud, klein of groot – kan meedoen aan ‘Het beste idee van Katwijk’. Ondernemershuis Katwijk wil hiermee innovatie en ondernemerschap

  Lees verder

 • 23 Sep

  Het Bioscience Park aan de Plesmanboulevard in Leiden staat in de top 20 van beste kantoorgebieden in Nederland. Volgens de JLL-ranking die dinsdagmiddag bekend is gemaakt staan het park op nummer 14 van de

  Lees verder

 • 12 Sep

  Ondernemerschap bij studenten, slimme koppelingen met andere organisaties en cross-overs tussen wetenschap en bedrijfsleven: Willem te Beest geniet ervan om het vuurtje bij deze initiatieven aan te

  Lees verder

 • 12 Sep

  Maak kennis met het team van HUBspot Leiden, centrum voor innovatie en

  Lees verder

 • 12 Sep

  Met trots kunnen we melden dat de officiële opening van HUBspot, het nieuwe centrum voor innovatie en ondernemerschap, gepland staat op maandag 31 oktober van 16.00 tot 18.00 uur (adres: Langegracht 70 in Leiden).

  Lees verder