Opinie: Hoe ver gaat opleiden?

In de Leidse agglomeratie beschikt ruim 40% van de beroepsbevolking over een diploma van hbo, wo of hoger, en geldt daarmee als hoogopgeleid. Het nationale streven is dat op termijn 50% hoogopgeleid is, iets wat de stad Leiden al bereikt heeft. Die doelstelling roept vaak vragen op. Is het niet te veel? Er zijn toch ook ‘handjes’ nodig? En niet iedereen kan dat scholingsniveau toch bereiken?