Internet of Things

De opkomst van ‘de digitale maatschappij’ is een niet te stoppen beweging die in de komende jaren veel zal veranderen. Met talloze slimme toepassingen proberen we de wereld om ons heen, makkelijker, leuker, veiliger en efficiënter te maken. Dat doen we o.a. in de zorg, de tuinbouw, de industrie, ons eigen huis en de stad. In de Leidse regio hebben we alle kennis en kunde in huis om ons steentje aan deze internationale ontwikkeling bij te dragen en er gelijktijdig de vruchten van te plukken. Deze kans moeten we dan ook pakken. 

De bestuurlijke opdrachtgevers van het project zijn: Robert Strijk (gemeente Leiden), Agnita Mur (Hogeschool Leiden), Martijn Ridderbos (Universiteit Leiden ), Krijn van der Spijk (gemeente Katwijk), Henk Gerla (LUMC), Kees Wassenaar (gemeente Leiderdorp), Wendelien Tönjann (gemeente Oegstgeest),  Ton de Gans (gemeente Zoeterwoude), Ricardo Winter (ROC/ID College) en Nanning Mol (gemeente Voorschoten).

Praktijkonderzoek en experiment

Harmen Wolf, projectleider Internet of Things: “Deze regio heeft alles in huis om een belangrijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de digitale maatschappij. De kans die hier ligt wordt beter zichtbaar door het bijeenbrengen van hobbyisten, studenten, ondernemers en overheden. De wederzijdse versterking die hieruit voortkomt, maakt het ook makkelijk om deze gezamenlijk kans te pakken.”

smartretail_website

De opdracht

Het doel van het programma Internet of Things is het aanjagen en faciliteren van gemeenschappelijk (praktijk)onderzoek en experiment gericht op slimme toepassingen, door onderwijsinstellingen, overheden en bedrijven samen. Hiertoe worden momenteel de volgende sporen uitgewerkt:

  • Uitrollen van een open en regio-dekkend LoRa-netwerk, door installatie van Kerlink gateways, gebruik van de TTN-backend en ontwerp van een FIWARE omgeving;
  • Aanjagen en opzetten van proeftuinen in de Leidse regio waarbinnen onderwijs, overheid en bedrijf en rol spelen;
  • Organiseren van events en challenges om de regionale economische mogelijkheden rond dit thema te activeren.

Terugblik afgelopen half jaar

Op 15 februari 2017 is er door de stuurgroep akkoord gegeven op het projectvoorstel. Vanaf dit moment zijn er gesprekken gevoerd met personen van de verschillende projectpartners om de specifieke vragen en  behoeften rond slimme toepassingen te beantwoorden en te verkennen. Ook zijn er gesprekken gevoerd met veel potentiële externe partners om deze voor te bereiden op samenwerking in de tweede fase van het project.

Daarnaast zijn, in overleg en samenwerking met vastgoedpartijen, SURFnet en Wireless Leiden, de eerste vier gateways geplaatst. Deze gateways zorgen al voor een goede LoRa dekking in de regio. Deze dekking zal met de installatie van de overige gateways verder worden versterkt. De kwaliteit wordt samen met verschillende IoT ondernemers en studenten uit de regio in kaart gebracht. Deze ondernemers en studenten komen maandelijks samen op de IoThursday bij HUBspot.

Samen met de opleiding mediatechnologie van de Hogeschool Leiden is de proeftuin Smart Retail eind april succesvol afgerond.  Binnen deze proeftuin hebben veertig tweedejaars studenten tien slimme toepassingen ontwikkeld voor retailers uit Leiden en Oegstgeest. Deze toepassingen zijn vervolgens bij de retailers in de eigen zaak getest. Ook is er samen met het ROC Leiden een Bootcamp georganiseerd over ondernemen binnen het domein Internet of Things. Tijdens deze driedaagse werkten studenten van het ROC Leiden toe naar een concreet en haalbaar businessplan voor een zelf bedachte slimme toepassing.

Als laatste is er een start gemaakt met de ontwikkeling van een online platform waar de  verschillende initiatieven rond slimme toepassingen een plek kunnen krijgen. De website wordt momenteel afgerond en zal tegen de zomer online gaan.

Welke mijlpalen voorzie je voor 2017?

In de komende maanden wordt het netwerk verder ontwikkeld. Op basis van de dekking van de huidige infrastructuur worden de nog te installeren gateways gepositioneerd. Voor eind juli moeten alle gateways zijn geïnstalleerd. In samenwerking met Itude Mobile, FIWARE en SURFnet is er financiering vanuit  Europa aangevraagd waarmee hierop volgend de ondersteunende digitale omgeving kan worden ingericht. Eind augustus wordt de ontwikkeling van de gehele digitale omgeving opgeleverd. Dit is de afronding van fase één.

Daarnaast moet de IoThursday na de zomer worden gecontinueerd en uitgebreid. De groep deelnemers, bestaande uit ondernemers, studenten en hobbyisten, moet van dertig naar zestig groeien. Ook gaat de proeftuin Meet de Klas van start, waarbij we het binnenmilieu van schoolgebouwen door de gehele regio in kaart gaan brengen. Naast deze projecten zullen ook de andere in het projectplan opgenomen trajecten van start gaan. Een voorbeeld is de Challenge gericht op Internet of Things en vitaliteit. Dit is de uitwerking van fase twee.

Als laatste moet er een structuur worden opgezet waarbinnen de huidige activiteiten kunnen worden gecontinueerd en uitgebreid. Dit is de start van fase drie.