Contactpersonen voor de pers

De projecten van Economie071 worden uitgevoerd door projectleiders die afkomstig zijn uit de verschillende partnerorganisaties. Zij vormen met een of meerdere partners een coalitie die zorgen voor het opstellen van een plan van aanpak, inclusief het in beeld brengen van de financiële consequenties.

Communicatie over het totale programma wordt verzorgd door het programmabureau van Stichting Economie071.

Joke Busschots, senior communicatieadviseur
06 52 75 79 86
j.busschots@economie071.nl

Communicatie over de projecten valt binnen de verantwoordelijkheid van de projectleider en diens organisatie. Hieronder treft u de contactpersonen aan van de lopende projecten en de partnerorganisaties.

Kennis koppelen aan de markt
José Schotsborg
Gemeente Katwijk
071 – 406 51 87
j.schotsborg@katwijk.nl

HUBspot, Centrum voor Ondernemerschap en Innovatie

Roy Zitman
HUBspot
06 – 53752449
roy@hubspotleiden.nl

Versterken vestigingsklimaat Bio Science Park
Ellen Smit
OV BSP
071 – 524 75 54
ellen.smit@leidenbiosciencepark.nl

Een professioneel Expat Centre

Laura Platte
Expat Centre Leiden
071- 519 18 33
platte@oegstgeest.nl

Gemeente Leiden
Hennie Castelein
071 – 516 77 65
h.castelijn@leiden.nl

Gemeente Oegstgeest
Janette van Osnabrugge
071 – 519 14 11
van.Osnabrugge@oegstgeest.nl

Hogeschool Leiden
Roxanne Zobdeh
06 48133636
zobdeh.r@hsleiden.nl

Kamer van Koophandel
Laura van Klink
06 12 05 77 56
Klink@vno-ncwwest.nl

Leids Universitair Medisch Centrum
Sonja Groen
071 – 526 80 05
m.m.groen@lumc.nl

Gemeente Voorschoten
Alexander Oostermeijer
14 071
AOostermeijer@werkorganisatieduivenvoorde.nl

Kenniscentrum voor Vitaliteit

Niek Ritzen
Hogeschool Leiden
071 – 518 8800
ritzen.n@hsleiden.nl

Aansluiting Onderwijs op de arbeidsmarkt
Daniëlle Koeman
ROC Leiden
06 – 21887145
d.koeman@rocleiden.nl

Een regionale visie op retail en werklandschappen
Miriam Vermeulen
Gemeente Leiden
071 – 516 50 07
Miriam.vermeulen@leiden.nl

Be good and tell it
Martijn Bulthuis
Leiden Marketing
071 – 516 09 90
mbulthuis@leidenmarketing.nl

Gemeente Leiderdorp
Marjo Jansen
071 – 54 58 736
m.jansen@leiderdorp.nl

Gemeente Zoeterwoude
Lisette Roosing
071 – 580 63 00
l.c.roosing@zoeterwoude.nl

VNO-NCW
Annemarie van Oorschot
070 – 349 08 14
Oorschot@vno-ncwwest.nl

Universiteit Leiden
Caroline van Overbeeke
071 – 527 33 45 (6131)
c.van.overbeeke@bb.leidenuniv.nl

Koepel Leidse regio
Manon Vonk
071 – 820 03 10
manon@vonkfactor13.nl

KOV Katwijk
Roelanda Jonker
071 403 13 19
info@kovkatwijk.nl