Onze opdracht

Programmabureau Economie071 is een klein en flexibel team dat nauw samenwerkt met de projectleiders, de beleidsmedewerkers en de communicatieadviseurs van onze 14 partners.

 

Onze taak is koershouden, tempo maken en communiceren.

 

Vanuit Economie071 hebben wij overzicht op de lopende projecten en brengen wij partijen uit de drie werkvelden van ondernemers, overheden en onderwijs- en kennisinstellingen bij elkaar.

 

Het vormen van nieuwe netwerken en het stimuleren van de samenwerking hebben dan ook steeds onze aandacht.

Nieuwe netwerken vormen

Het stimuleren van ondernemerschap is een van de pijlers van onze Economische Agenda. Of het nu gaat op starters of gevestigde ondernemers: voor ieder willen we een optimaal investeringsklimaat in de Leidse regio. Goede netwerken zijn daarbij essentieel. Om dit tot stand te brengen organiseren we samen met onze partners een aantal events.

Kies hiernaast een initiatief voor meer info >

Samenwerking stimuleren

Ondernemers, overheden en de onderwijs- en kennisinstellingen in de Leidse regio werken samen aan de regionale Economische Agenda. Dit doen we door samen te werken aan 7 concrete projecten. Daarvoor is samenwerking over de grenzen van onze partnerorganisaties heen van groot belang. Vanuit Economie071 hebben we hier continu oog voor en zetten we activiteiten in gang die de samenwerking op alle niveaus stimuleert.

Kies hiernaast een initiatief voor meer info >

tab1

Verdienen | Ondernemerschap

De Leidse regio heeft de hoogst opgeleide inwoners van Nederland. Zij ervaren er een prettig woonklimaat maar het aantal geschikte banen moet omhoog. Dat doen we door ondernemerschap te stimuleren dat aan de slag gaat met de waardevolle kennis. We creëren een broedplaats en faciliteren netwerken waar ondernemerschap en innovatie zich kunnen ontwikkelen. Plekken waar jonge starters, talentvolle studenten en ondernemers elkaar versterken. Samenwerkend aan de economische groei.

Gerelateerde berichten

Klik op de tabbladen onderaan deze pagina voor informatie over de andere thema’s.

tab2