Arbeidsmarkt

Verkenning Arbeidsmarkt van de toekomst

Economie071 werkt aan een verbreding van haar economisch programma op de thema’s DuurzaamheidMobiliteit en Arbeidsmarkt van de toekomst. Deze thema’s zijn voortgekomen uit Index071 en door de stuurgroep omarmd als zijnde de moeite waard om verder te onderzoeken. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met zo’n 45 professionals uit onze partnerorganisaties. Dit heeft verkenningen opgeleverd op de drie thema’s bestaande uit een overzicht van landelijke trends, regionale kansen en een mogelijke Economie071 aanpak. De verkenningen vormden de basis voor het verdere gesprek en uitwerking.

Trens, ontwikkelingen en kansen

Als start van de zoektocht naar nieuwe projecten is voor Arbeidsmarkt van de toekomst een Verkenning gemaakt van trends en ontwikkelingen en kansen voor de regio.

Tijdens de bijeenkomst Get Connected 071 hebben we met professionals deze uitwerking gemaakt. Bekijk ook de tekening.

Partners zien kansen op de volgende onderwerpen:

Ontwikkelen

  • Ontwikkel een Platform / netwerk met als doel initiatieven op terrein van sociaal ondernemen te verbinden. Dit kan een bijdrage leveren aan het reduceren van het aantal personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Crossover met verkenning van gemeente Leiden over Sociaal Ondernemen. Hierin worden de kansen voor het opzetten van een platform / netwerk voor (startende) innovatieve ondernemingen met een maatschappelijke missie onderzocht.
  • Ook de ontwikkeling van een ‘Social impact bond’ is interessant om te onderzoeken: hierbij kunnen ondernemers aanspraak maken op publieke middelen als het maatschappelijk rendement van de onderneming wordt aangetoond.

Verbinden

Hierbij gaat het om kennisontwikkeling van de arbeidsmarkt in samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Dat wil zeggen: er blijkt duidelijk behoefte aan een Arbeidsmarktmonitor op schaal van de 071 regio. Op basis van data wordt gezocht naar kansen voor samenwerking en verbinding.

Ontmoeten

Hierbij gaat het om het persoonlijk in contact komen op gebied van vraag en aanbod. Denk aan een beurs waarbij stage- of werkzoekenden en werkgevers  kort kennis maken en kijken naar een match.

Projectvoorstel van Technolab n.a.v. de Workspace: Dromen & Doen. Dit voorstel faciliteert arbeidsmarktoriëntatie op niveau Havo 4.

Het programmabureau brengt de partners op deze punten nu bij elkaar.

Arbeidsmarkt

Gerelateerde berichten

Terugblik Ondernemersdag071
  • POSTED BY Joke Busschots
Masterclass over toekomst arbeidsmarkt
  • POSTED BY Joke Busschots
Startup track Vitaliteit en leefstijl
  • POSTED BY Joke Busschots