Een professioneel Expat Centre

De Leidse regio is de meest kennisintensieve regio van Nederland. Dat wil zeggen dat hier de meeste hoog opgeleide mensen wonen en werken. Voor bedrijven is dit een aantrekkelijk gegeven. Zij vestigen zich graag dicht bij hun werknemers die deze regio vaak kiezen vanwege het aantrekkelijke woonklimaat en de voorzieningen. Door deze wisselwerking is de aanwezigheid van kennismigranten, wetenschappelijke onderzoekers, internationale studenten en trainees een noodzakelijke voorwaarde geworden voor het goed functioneren van de kenniseconomie van de Leidse regio. Het verwelkomen van expats en internationale bedrijven verdient daarom extra aandacht.

Projectleiding: Gemeente Oegstgeest| Betrokken partners: alle gemeenten, LUMC, Universiteit Leiden, OV BSP | Externe partners: Leiden Marketing, bedrijven

Internationale concurrentiepositie verbeteren

Het aantal kenniswerkers uit andere landen dat in Nederland werkt is de laatste jaren gegroeid met 41,5 procent. De Leidse regio merkt die groei ook. Elk jaar vestigen 3.000 mensen vanuit het buitenland zich in de Leidse regio. Het gaat alleen al om 1.000 tot 1.500 studenten per jaar. Ook de academische staf van de Universiteit Leiden is de afgelopen jaren gegroeid tot 31 procent van het totaal.

Dienstverlening kent 4 fasen

Het project heeft tot doel de zakelijke dienstverlening aanzienlijk te verbeteren, zodat het Expat Centre bijdraagt aan de verbetering van de internationale concurrentiepositie van de Leidse regio. Die dienstverlening kent 4 fasen: Coming in, Settling in, Living in en Leaving to, want iedere fase – van oriëntatie tot vertrek – biedt kansen. Daarnaast wordt het centrum een schakel tussen de expats en de regio en gaat het de sociale cohesie in de community van internationale werkers en studenten bevorderen.

Corine van der Ceelen, manager Expat Centre: ‘Het Expat Centre Leiden bewijst zich meer en meer in de regio als kennisinstituut voor internationalisering, zowel voor bedrijven als internationals. We hebben inmiddels 500 expats ingeschreven uit de zes gemeenten in de regio in minder dan een jaar sinds de eerste inschrijving. De kop is eraf en dat mag gevierd worden: we gaan een mooie toekomst tegemoet!’

Laura Platte, projectleider vanuit de gemeente Oegstgeest: ‘De dienstverlening op het Expat Centre werpt zijn vruchten af en steeds meer expats uit de regio weten het ECL te vinden. Het internationale vestigingsklimaat is dus zeker gebaat bij dit project en dat is precies wat we met Economie071 willen bereiken: een sterke en internationale kennisregio’.

Cross-overs

Het opzetten van een professioneel Expat Centre heeft een directe relatie met de andere projecten van Economie071 zoals de inzet op topsectoren: veel expats zijn werkzaam in Life Sciences, Health en zorg. Het stimuleren van ondernemerschap: veel expats zijn zelfstandig ondernemer. Een cross-over is daarom denkbaar met HUBspot, het Centrum voor Innovatie en Ondernemerschap. Ten slotte zal een Expat Centre een goede leveren aan de regiomarketing door de regio als internationale woon- & werkgemeenschap te profileren.