Een regionale visie op retail

Steeds meer winkels hebben het moeilijk. Niet alleen door de crisis, maar ook omdat consumenten ander gedrag vertonen. Zij winkelen online, gaan naar grotere winkelcentra in andere steden of kopen hun kleding in massale outletcentra. De leegstand van winkels neemt dan ook toe. Dit vraagt om een gezamenlijke aanpak door ondernemers en gemeenten: samen investeren in kansen.

Projectleiding: gemeente Zoeterwoude| Betrokken partners: alle gemeenten, Koepel Leidse regio, KOV | Externe partners: Centrum Management Leiden, Expertteam Winkelgebieden.

Sterke winkelgebieden: Ondernemers aan het woord

Economie071 heeft het Expertteam Winkelgebieden gevraagd te helpen bij de uitvoering van de vastgestelde Regionale Retailvisie. Zij nemen hierbij het stokje over van bureau RMC dat eerder betrokken was bij het opstellen van de visie.

Het team gaat voor de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Katwijk en Zoeterwoude per winkelgebied, samen met de ondernemers en eigenaren, een actieplan opstellen of verder uitwerken. Ook winkeliers- en ondernemersverenigingen en Centrummanagement-organisaties worden hierbij betrokken, zodat er met een regionale bril aangehaakt wordt bij wat er lokaal speelt. De gemeenten Voorschoten en Oegstgeest doen hetzelfde met eigen lokale experts. Met elkaar wordt in nauw teamverband gekeken naar kansen en mogelijkheden. De verwachting is dat de actieplannen in het najaar klaar zijn.

Wethouder Ton de Gans van Zoeterwoude (bestuurlijk opdrachtgever van de regionale Retailvisie vanuit Economie071): “Ondernemers en gemeenten hebben samen een visie opgesteld. Het is nu in eerste instantie aan de ondernemers om de visie om te zetten in concrete plannen voor de toekomst. Omdat we begrijpen dat dit tijd en expertise kost, hebben we het Expertteam Winkelgebieden gevraagd te helpen. Wij zijn ontzettend blij met dit team dat veel ervaring en expertise heeft met retailprojecten in Nederland. Zij gaan op de schaal van de Leidse regio, samen met lokale experts, aan de slag om ondernemers te ondersteunen. Zo kunnen we samen, gemeenten én ondernemers, investeren in kansen.”

Toekomstplan voor elk winkelgebieden

De experts gaan actief contact opnemen met ondernemers en vastgoedeigenaren en bezoeken bijeenkomsten. Ook kunnen ondernemers hen zelf benaderen. Vragen als: welke kansen hebben de winkelgebieden in de Leidse regio? En waar kunnen ze elkaar onderling versterken door van elkaars ervaring en expertise te leren en gebruik te maken? staan steeds centraal.

De actieplannen gaan concrete maatregelen bevatten die betrekking hebben op ruimtelijk-functionele aspecten, organisatie en marketing.

Met de onderzoeken, de visie én het actieplan hebben ondernemers straks een stip op de horizon, zodat zij keuzes kunnen maken voor de toekomst. Ook gemeenten kunnen zo een lijn bepalen als het gaat om lokale en regionale investeringsafspraken. Er wordt gewerkt aan drie actielijnen:

  • Het versterken van de winkelgebieden binnen de detailhandelsstructuur 2025.
  • Het verkennen van de mogelijkheden om functies te veranderen of te mengen in de overige winkelgebieden.
  • Verminderen van vierkante meters op de perifere locaties (zoals woonboulevards).

Contactpersonen

Expertteam_Winkelgebieden

Ondernemers uit Katwijk, Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude kunnen contact opnemen met:

Marc Majolée

(rechts op de foto)

Versterken van gebieden met primair een winkelfunctie marc@expertteam-winkelgebieden.nl
Hans Zimmer

(3e van links)

 

Verkennen mogelijkheden in gebieden met (toekomstige) brede mix van winkel- en niet-winkelfuncties hans@expertteam-winkelgebieden.nl
Jaap Kaai

(2e van links)

Woonboulevards, PDV-locaties jaap@expertteam-winkelgebieden.nl
Remko Bak

(links op de foto)

Begeleiding en ondersteuning overige experts bij het opstellen van de actieplannen remko@expertteam-winkelgebieden.nl

 

Meer informatie over het Expertteam Winkelgebieden: www.expertteam-winkelgebieden.nl.

Ondernemers uit Oegstgeest kunnen contact opnemen met:

Laura Platte, beleidsmedewerker Economie: platte@oegstgeest.nl

Laura_Platte

Ondernemers uit Voorschoten kunnen contact opnemen met:

Joost van der Hulst, beleidsmedewerker Economie: jvdhulst@werkorganisatieduivenvoorde.nl

joost-van-der-hulst