Centrum voor Vitaliteit

Life Sciences & Health is een zeer belangrijke sector voor de Leidse regio-economie. Vanuit het oogpunt van versterking van de economische structuur is het wenselijk dat er een nieuwe, aanvullende sector wordt gekozen. Een sector van waaruit dwarsverbanden te maken zijn met bestaande sectoren. Binnen de economische agenda is gekozen voor het thema vitaliteit.

Projectleiding: Hogeschool Leiden| Betrokken partners: Gemeente Voorschoten en Leiderdorp | (Externe) partners: bedrijven, LUMC, TNO, Leyden Academy on Vitality and Ageing, Zorg en Zekerheid, Proud2bme, eHealthCompany, InnovationQuarter, Medivision, VNO-NCW West, HUBspot.

Vitaliteit voor burgers en werkers in Leidse regio

Het Centrum voor Vitaliteit heeft het doel zichtbaar bij te dragen aan de regionale Leidse economie. Aan het eind van 2018 heeft het centrum de volgende twee doelen bereikt:

 • Er is een toename aan economische activiteiten rond het thema ‘Vitaliteit’ in de Leidse Regio.
 • De vitaliteit van burgers en werkers in de Leidse regio is verbeterd.

Erik Baars, projectleider Centrum voor Vitaliteit vanuit Hogeschool Leiden: ‘Er is in de Leidse regio nog een wereld te winnen aan vitaliteit voor ondernemers, inwoners en werkers. Het Centrum voor Vitaliteit initieert, ondersteunt en verbindt om economie en vitaliteit te versterken. Dit doen we door partijen, kennis en kunde bij elkaar te brengen en door te helpen dit vruchtbaar te maken.’

Stand van zaken

In het afgelopen jaar zijn er veel gesprekken gevoerd en presentaties gehouden. Rond de volgende vragen worden netwerken opgebouwd: “hoe houd ik mijn werknemers vitaal?” en “op welke manier houden we de ouder wordende burger vitaal?”. Daarnaast is het Centrum gevestigd in HUBspot, is de huisstijl en website voorbereid en zijn de eerste stappen gezet om met HUBspot gezamenlijk tot een Startup Academy track te komen. In diverse projecten zijn ondernemers betrokken. Studenten Fysiotherapie zijn begonnen met een omvangrijk studentonderzoek voor een groep Vitaliteitsondernemers naar de inzet van Omegawave (een meetinstrument). Daarnaast onderzoekt een groep studenten voor een aantal ondernemers een beweegprogramma voor kinderen met obesitas en de implementatie daarvan in een serious game.

Welke stappen volgen?

We streven er naar om begin 2017 het projectplan en de begroting definitief te maken. De volgende projecten staan op de agenda:

 • het inrichten van een interactieve website voor ondernemers, burgers en werkers;
 • het uitvoeren van een halfjaarlijkse (pilot) enquête naar de vitaliteit(swensen en behoeften) van de burgers in de regio;
 • het ondersteunen van vitaliteitsondernemers;
 • het opzetten van enkele grotere netwerkprojecten met groepen stakeholders;
 • het onderzoeken van de mogelijkheid om een vitaliteitsdatabase en vitaliteitsmeetfaciliteit in te richten;
 • het afstemmen van hogeschoolactiviteiten op de activiteiten van het centrum;
 • en het formeren van een kring van adviseurs en ambassadeurs rondom het centrum.

Mijlpalen voor 2017

 • De interactieve website voor ondernemers, burgers en werkers is online.
 • De eerste startup ondersteuning van vitaliteitsondernemers is gerealiseerd in de vorm van een coachingstraject.
 • Twee grotere pilot netwerkprojecten zijn gestart.
 • Het eerste event van het centrum voor een brede groep stakeholders is een feit.