Met de ondertekening van het nieuwe convenant zijn afspraken rondom samenwerken en het opstarten van nieuwe projecten weer actueel omschreven. De ervaring van de afgelopen 3 jaar is daarin verwerkt.

Slim samenwerken

Jan Versteegh, bestuurslid Economie071 en voorzitter van VNO-NCW West: ‘De afgelopen jaren hebben we met elkaar gezocht naar een werkwijze die voor iedereen werkt. Daarbij houden we de lijnen kort en zijn we met elkaar vooral gericht op het snel realiseren van projecten. Dat tempo is belangrijk voor ondernemers en de groei van de economie.’ Robert Strijk, bestuurslid Economie071 en wethouder van de gemeente Leiden: ‘De samenwerking tussen de drie O’s (ondernemers, overheden en onderwijs) is nodig om de uitdagingen van verstedelijking op te kunnen vangen. Dat vraagt om slim samenwerken en slimme oplossingen. Nieuwe projecten zijn daarom ook gericht op smart city toepassingen. Om dit te ondersteunen zijn we onlangs gestart met het project Internet of Things’.

Negen projecten

Momenteel lopen er negen projecten bij Economie071. Daarnaast worden nieuwe projecten op het gebied van duurzaamheid, mobiliteit en arbeidsmarkt van de toekomst onderzocht. Stuk voor stuk zijn dit projecten die effect hebben op de regionale economie en waar partners van Economie071 energie voor voelen. Op die manier blijft de vaart er goed in.

De coördinatie van het programma is ondergebracht bij een klein programmabureau, Economie071. Naast het managen van de projecten organiseren zij ook bijeenkomsten om het netwerk van ondernemers, overheden en onderwijs- en kennisinstellingen te versterken en ondernemerschap te stimuleren. Denk aan bijeenkomsten als Startersdag071, het zzp-event voor de Leidse regio en Ondernemersdag071.