Onder de vlag van Economie071 werken gemeenten, onderwijs- en kennisinstellingen en ondernemersorganisaties in de Leidse regio samen aan een sterke kenniseconomie. Investeren daarin zorgt voor groei op alle niveau’s. Over de wijze waarop we gezamenlijk de thema’s van de agenda invullen en over de plannen voor de komende jaren is een speciale uitgave verschenen. Hierin is ook te lezen wat de partners van Economie071 drijft in de samenwerking en wat ons bindt. Samengevat willen we als kennisregio economisch bovenaan blijven staan: on top of knowledge.

Bekijk de uitgave als PDF of online via onderstaande ISSUU uitgave.