Heb jij het in je om de Leidse regio op het gebied van Internet of Things en Big Data een stap verder te brengen? Dat zijn wij op zoek naar jou!

Vacature voor 2 of 2,5 dag per week.

In het afgelopen jaar is er vanuit Economie071 met verschillende gemeenten, onderwijsinstellingen en bedrijven gewerkt aan het aanjagen en versnellen van lokale ontwikkelingen rond de thema’s Internet of Things (IoT) en Big Data. Binnen dit project lag de focus primair op het opzetten van een digitaal en sociaal netwerk, om innovatie en kennisontwikkeling te stimuleren. Het is gebleken dat de samenwerking van waarde is geweest voor alle betrokken partijen. De stuurgroep van Economie071 heeft dan ook besloten in de vorm van een kennisintensieve publiek-private samenwerking vervolg te geven aan dit project.

Het nieuwe project ‘Smart 071’ kent twee kernelementen: Kennissessies en Digital Design Sprints (korte ontwikkeltrajecten). Idealiter volgen deze twee onderdelen elkaar op om continu te leren van de nieuwste ontwikkelingen en opgedane ervaring. De kennissessies richten zich voornamelijk op het overdragen van inhoudelijke kennis over Internet of Things en Big Data. Bij de Digital Design Sprints brengen het projectmanagement, de betrokken bedrijven en studenten deze opgedane kennis door middel van gezamenlijke verdieping en uitwerking in praktijk.

De precieze invulling kan, binnen de door de stuurgroep Economie071 vastgestelde kaders, in aanloop naar de start van het project nog worden aangepast en aangevuld. Aan het einde van de project moeten de volgende concrete resultaten zijn gerealiseerd:

organisatie van enkele succesvolle bijeenkomsten rond het thema IoT en Big Data i.s.m. projectpartners en lokale bedrijven (per jaar);
aantoonbare kennisoverdracht richting lokaal MKB op het gebied van IoT en Big Data;
aantoonbare verbetering van lokale onderwijsprogramma’s en de aansluiting op de arbeidsmarkt;
organisatie van meerdere succesvolle Digital Design Sprints (thema IoT en Big Data) met het onderwijs en lokaal bedrijfsleven;
verbeterde samenwerking tussen lokale bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden rond de thema’s IoT en Big Data;
uitwerking van een concreet vervolgplan voor het project, in samenwerking met de betrokken organisaties.

Wat we zoeken

Economie071 zoekt voor de uitvoering van de bovenstaande activiteiten een zelfstandig (zzp-er) en vaardig projectmanager met een HBO/WO achtergrond en 3-5 jaar werkervaring. De volgende vaardigheden zijn voor ons belangrijk:

je hebt kennis van en/of affiniteit met de eerder genoemde digitale onderwerpen (en ondernemerschap);
je hebt een breed en sterk netwerk en voldoende verbindend vermogen om dit netwerk uit te bouwen en in te zetten;
je krijgt energie van werken in een dynamische omgeving waarbinnen verschillende ambities en belangen centraal staan;
je beschikt over veel conceptuele kracht en bent in staat om mensen te enthousiasmeren en mee te nemen in een verhaal;
je hebt een hands-on mentaliteit en bent resultaatgericht, leveren is je niet vreemd;
je kunt zowel snel en inhoudelijk schakelen met bestuurders als met studenten;
je beschikt over goede Nederlandse communicatie en presentatie skills (bij voorkeur ook Engels).

Ons aanbod

Voldoe jij aan het hierboven geschetste profiel? Dan komen we graag in contact met jou! Economie071 biedt je een jaar lang de mogelijkheid om binnen dit project je kwaliteiten te tonen. Daarnaast bieden wij:

een opdracht voor twee tot twee en een halve dag in de week;
een (markconform) vergoeding op basis van kennis en ervaring;
een mogelijkheid op een projectverlenging van een jaar;
een groot netwerk om je eigen kennis en netwerk te verbreden;
een spilpositie tussen een divers palet aan organisaties;
directe samenwerking met o.a. bestuurlijk opdrachtgevers

Procedure

Ben jij geïnteresseerd in deze functie? Mail je motivatiebrief en CV voor 12 maart 2018 naar: j.bongers@economie071.nl t.n.v. Jasmijn Bongers, Programmamanager Economie071. Ook voor meer informatie over de functie kun met haar contact opnemen via tel. 06-52757985. Gelieve in de motivatiebrief tevens (een indicatie van) het uurtarief te vermelden. Na de briefselectie zal op dinsdag 27 maart een gespreksronde plaatsvinden met geselecteerde kandidaten.

Economie071

Economie071 voert projecten uit die de economie in de Leidse regio versterken. Het is een samenwerking van gemeenten, ondernemersverenigingen en de onderwijs- en kennisinstellingen uit de Leidse regio. Er wordt gewerkt aan concrete projecten. Deze zijn gericht op het verbeteren van het investeringsklimaat in de regio ten gunste van werkgelegenheid.

Lees het interview met de huidige projectleider.

Lees het interview met wethouder Robert Strijk (gemeente Leiden): ‘Pionieren met toepassingen van the Internet of things’

Bekijk de projectpagina.

Download de vacature als PDF.