Economie071 werkt aan een verbreding van haar economisch programma op de thema’s Duurzaamheid, Mobiliteit en Arbeidsmarkt van de toekomst. Deze thema’s zijn voortgekomen uit Index071 en door de stuurgroep omarmd als zijnde de moeite waard om verder te onderzoeken. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met zo’n 45 professionals uit onze partnerorganisaties. Dit heeft verkenningen opgeleverd op de drie thema’s bestaande uit een overzicht van landelijke trends, regionale kansen en een mogelijke Economie071 aanpak. De verkenningen vormden de basis voor het verdere gesprek en uitwerking.

Trends, ontwikkelingen en kansen

Als start van de zoektocht naar nieuwe projecten is voor Duurzaamheid een Verkenninggemaakt van trends en ontwikkelingen en kansen voor de regio.

Tijdens de bijeenkomst Get Connected 071 hebben we met professionals deze uitwerking gemaakt. Bekijk ook de tekening.

Partners zien kansen op de volgende onderwerpen:

Duurzaam Ondernemen: commerciële strategische aanpak van duurzaam ondernemen binnen bedrijven in de regio.
Resultaat is het commercieel benutten van Duurzaamheid. Differentiatie en innovatie zorgen voor groei & margeverbetering. De aanpak is nu uitgewerkt als minor binnen de Hogeschool Leiden. Er zijn kansen voor doorontwikkeling als regionale aanpak vanuit een omgeving als HUBspot. Dit draagt bij aan een innovatieve en robuuste ondernemersstructuur in de Leidse regio.
Creëren van een Living Lab op gebied van Circulaire economie.
Om dit te bereiken faciliteren we de inzet van een expert om een Living Lab te creëren. Projectkansen die genoemd zijn in de Workspace en in een living lab situatie kunnen worden opgepakt zijn: terugdringen van verpakkingen, hergebruik plastic, gedragsverandering consument en een digiportal ontwikkelen ter ondersteuning van het netwerk.
Ondersteunen van een Regionale Energie Coöperatie op basis van een publiek fonds
Holland Rijnland is initiatiefnemer. Het gaat hierbij om regionale energiebesparing en levering van duurzame energie (wind en zon). Het gaat om commitment van partners qua inhoud en financiën.
Stimuleren van vergroening bedrijventerreinen en openbare ruimte.
Vernieuwing en innovatie zijn hierbij het sleutelwoord. Denk aan experimenteren op terrein van wateropvang, biodiversiteit en leefomgeving. Bewoners worden daarbij betrokken. Relatie met Living Lab.
Het programmabureau brengt de partners op deze punten nu bij elkaar.