Economie071 werkt aan een verbreding van haar economisch programma op de thema’s Duurzaamheid, Mobiliteit en Arbeidsmarkt van de toekomst. Deze thema’s zijn voortgekomen uit Index071 en door de stuurgroep omarmd als zijnde de moeite waard om verder te onderzoeken. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met zo’n 45 professionals uit onze partnerorganisaties. Dit heeft verkenningen opgeleverd op de drie thema’s bestaande uit een overzicht van landelijke trends, regionale kansen en een mogelijke Economie071 aanpak. De verkenningen vormden de basis voor het verdere gesprek en uitwerking.

Trends, ontwikkelingen en kansen

Als start van de zoektocht naar nieuwe projecten is voor Mobiliteit een Verkenning gemaakt van trends en ontwikkelingen en kansen voor de regio.

Tijdens de bijeenkomst Get Connected 071 hebben we met professionals deze uitwerking gemaakt. Bekijk ook de tekening.

Partners zien kansen op de volgende onderwerpen:

Creëren van een Living Lab op gebied van Mobiliteit
Om dit te bereiken faciliteren we de inzet van een expert om een Living Lab te creëren. Focus op acties die we nu kunnen oppakken. Op basis van de bevindingen uit het Living Lab worden er speerpunten geformuleerd voor de 071 regio op terrein van mobiliteit. Projectkansen die genoemd zijn in de Workspace en in een Living Lab situatie kunnen worden opgepakt zijn: Creëer een veilige groei en testomgeving voor o.a. een deelfietsensysteem, ontwikkeling van waterstoftankstation en productie van waterstof, transport (pakketten) en slimme logistiek, electrische bussen (pilot Eindhoven).
Maak een crossover naar project Internet of Things.
Voer pilots uit op terrein van: smart parking, smart stoplichten: optimaliseer doorstroming voor die doelgroep die je wilt faciliteren.
Het programmabureau brengt de partners op deze punten nu bij elkaar.