Economie071 werkt aan een verbreding van haar economisch programma op de thema’s Duurzaamheid, Mobiliteit en Arbeidsmarkt van de toekomst. Deze thema’s zijn voortgekomen uit Index071 en door de stuurgroep omarmd als zijnde de moeite waard om verder te onderzoeken. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met zo’n 45 professionals uit onze partnerorganisaties. Dit heeft verkenningen opgeleverd op de drie thema’s bestaande uit een overzicht van landelijke trends, regionale kansen en een mogelijke Economie071 aanpak. De verkenningen vormden de basis voor het verdere gesprek en uitwerking.

Drie werkvelden

De verkenningen zijn 8 juni gedeeld en concreet gemaakt tijdens de sessie Get Connected 071. Naast de professionals die we hebben gesproken, waren er ook andere experts uit de vakgebieden van de thema’s. Afkomstig uit de werkvelden onderwijs/kennis, ondernemers en overheid.

Van droom naar daad

Op 14 juni heeft de stuurgroep een terugkoppeling gekregen van de opbrengst van Get Connected 071. Met de eigen organisatiedoelen in het achterhoofd hebben de stuurgroepleden zich vervolgens ingetekend op de concrete acties. Het programmabureau brengt nu de partners op actieniveau bij elkaar. Dan wordt bepaald hoe projecten concreet worden opgepakt. Zo houden we de vaart erin en kunnen we snel van droom naar daad!

Meer informatie vind je op de projectpagina.