Forum071Ik ben Directeur/bestuurder van Stichting Kringloopbedrijf Het Warenhuis. Het Warenhuis is het grootse kringloopbedrijf in de regio met ruim 160 medewerker waarvan ca. 130 medewerkers met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Wij hebben dit jaar ongeveer 2,5 miljoen kilogram aan goederen ingezameld. Goederen die niet door ons verkocht kunnen worden voeren wij zoveel mogelijk gescheiden af en worden, daar waar mogelijk, gerecycled.

Andere manier van recycling

Voor 2019 hebben wij ons ten doel gesteld om voor minimaal twee restfracties een andere manier van recycling toe te passen zodat we het recyclen ook werkelijk zichtbaar kunnen maken voor onze stakeholders. De uitgangspunten zijn:

• Minder kosten voor recycling.
• Meer werkgelegenheid in de regio.
• Zichtbaar maken wat er met overschot aan goederen gedaan kan worden.
• Samenwerking met partners in de regio.

90.000 kilo kleding

De eerste concrete restfractie waar we actie op willen ondernemen is het grote overschot aan afgedankte kleding. Het Warenhuis voert per jaar ca. 90.000 kilo aan overtollige/niet verkochte kleding af. Er zijn al veel hergebruik- en recyclingmethodes die vooral worden gehanteerd door grote spelers in de markt. Ons idee is om een partner te vinden die ons kan helpen om van restkleding vilt en/of isolatiemateriaal te maken dat wij vervolgens weer kunnen vermarkten.

Wie is hier in geïnteresseerd en/of heeft al ervaring op dit gebied?

Ron Praag
Directeur Stichting Kringloopbedrijf Het Warenhuis