Bron: ING zakelijk

In 2017 kan de regio Leiden en de Bollenstreek rekenen op een economische groei van 2,4%. Na jaren van budgettaire beperking levert de relatief grote zorgsector weer een substantiële bijdrage aan de groei. De werkloosheid in de regio daalde in 2016 naar 5,2%. Voor 2017 wordt een verdere daling voorzien, waardoor de krapte op de arbeidsmarkt weer toeneemt.

Groeiende zorgvraag stimuleert de Leidse economie weer

De economie van Leiden en de Bollenstreek groeit in 2017 met een verwachte 2,4%. Traditioneel gezien zijn de economische uitslagen in de regio met een sterke aanwezigheid van onderwijs (o.a. Universiteit Leiden) en gezondheidszorg (o.a. LUMC) beperkt. Dit maakt de sector minder conjunctuurgevoelig, maar zorgt aan de andere kant voor een geringer groeipotentieel. Dat de teugels in de gezondheidszorg met de groeiende vraag enigszins worden losgelaten, werkt positief door in de regio. Een troef van de regio is het Leidse Biosciencepark, dat de thuisbasis is voor kennisintensieve, innovatieve en groeiende bedrijven. Dit cluster vormt een publiek-private motor van de regionale economie. Met de Bollenstreek heeft de regio ook een meer internationaal gezicht. Voor exporteurs van bloembollen is het vooruitzicht onzekerder, onder meer door de ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. In het algemeen vormt de consument een belangrijke pijler onder de economische groei. Met het herstel van de huizenprijzen, een stijgende koopkracht en een dalende werkloosheid, voelen ook inwoners van Leiden- en de Bollenstreek zich comfortabeler om uitgaven te doen. Dit leidt met name tot groei in de detailhandel en de horeca. De regio profiteert als woongebied ook van de centrale ligging in de Randstad, waardoor de bevolking jaarlijks met zo’n 0,7% harder groeit dan gemiddeld in Nederland. Dit leidt weer tot hogere consumentenbestedingen. Met nieuwbouwlocatie Valkenburg komen er veel nieuwe woningen bij en daarnaast betekent de Nieuwe Rijnlandroute op termijn een structuurversterking voor de regionale economie.

De regionale arbeidsmarkt ontwikkelt zich gunstig. In 2016 daalde de werkloosheid tot 5,2% en wordt voor dit jaar een verdere daling verwacht. Zo neemt de werkgelegenheid in met name de dienstverlening weer toe. De regio profiteert zeker wat arbeidsmarkt betreft van de nabijheid van Schiphol, waar de werkgelegenheid structureel groei vertoont. Ook is het gunstig voor de regionale arbeidsmarkt dat de sterk verweven Haagse regio weer economische groei laat zien. In de overlappende regio Holland-Rijnland vertoonde het aantal vacatures in 2016 een gestage opgaande lijn. Al met al is de verwachting dat de krapte op de arbeidsmarkt in deze regio weer toeneemt.

Lees meer over economische ontwikkelingen van de Leidse regio in onze Index071.