Vanaf 19 april starten we met iets nieuws. Naar aanleiding van onze Index071 en de scan van de arbeidsmarkt, starten we een reeks van masterclasses over de toekomst van de arbeidsmarkt in de Leidse regio. Hiervoor hebben onze partners experts aangedragen. Doel is een nieuw netwerk te creëren dat goed geïnformeerd is op dit onderwerp op de schaal van de Leidse regio. De experts weten na afloop wat er binnen organisaties speelt en waar verbindingen te maken zijn op dit thema. Versnelling is nodig om als regio op tijd klaar te zijn voor de toekomst.

On-line discussie

Parallel aan de masterclass wordt er ook on-line gediscussieerd over dit onderwerp. Half juni start een forum waar iedereen gemakkelijk een vraag kan stellen of een reactie kan achterlaten.

Heb je voor deze discussie zelf een goede vraag of wil je een inzicht, een idee of een zorg delen? Lever dan je bijdrage via dit webformulier. Je kunt ook contact opnemen met het programmabureau van Economie071 via j.busschots@economie71.nl. Zij helpt je graag verder. Bij de start van het forum kun je straks daar je bijdrage makkelijk uploaden.

Lees ook: Arbeidsmarkt Leidse regio kent eigen opgaven >