Momenteel lopen er in het project Smart071 15 innovatietrajecten bij regionale MKB bedrijven. In de trajecten worden concrete oplossingen bedacht, in de vorm van nieuwe producten, diensten en (duurzame) business modellen die mogelijk worden met sensortechnologie, data analyse en slimme ict.

Met geïnteresseerd bedrijven gaan we in gesprek, doen een korte analyse van hun probleem en bedenken een eerste oplossingsrichting. Vervolgens worden vanuit ons netwerk regionale partijen betrokken die kunnen optreden als potentiële klant, partner of leverancier van oplossingen. Op die manier helpt Smart071 de MKB opdrachtgever met business development en het samenbrengen van de juiste partijen. Studenten Informatica van Hogeschool Leiden (Minor sensortechnologie en specialisaties Business Datamanagement en Interactie-Technologie) worden ingezet voor het maken van prototypes en apps. Regelmatig wordt de voortgang besproken (zie foto).

Smart071

Ook bij de uitwerking van casussen tijdens de Masterclass Circulaire Economie kunnen bedrijven denken aan een oplossingen waarbij ze digitalisering inzetten.

Meer weten over de werkwijze? Lees dan dit interview met projectmanager Joris Castermans.

De volgende Smart071 innovatietrajecten zijn volop in uitvoering. Omwille van de opstartfase zijn de beschrijvingen nu nog algemeen. Later meer details.

 1. Supermarkt en food

Smart071Door een optimale product- en schappresentatie van gekoelde voedingswaren in supermarkten, is het mogelijk om de verkoop te stimuleren en daarmee ook retourstromen te reduceren. In dit project wordt met sensoren op de winkelvloer en in de koelvitrines inzicht verkregen in het aantal mensen dat bij de koelvitrines stil blijft staan en op welke manier zij interacteren met de koelvitrine en de voedingswaren. Door dit gedurende een langere periode te meten en te correleren aan de verkoopcijfers uit het kassasysteem, kan iets worden gezegd over de invloed van bepaalde aanpassingen in assortiment en product- en schappresentatie op de verkoopresultaten.

Betrokken partijen: voedingswaren leverancier, een supermarktketen en een technologiebedrijf.

 1. Medisch

Voor de gezondheid en ontwikkeling van premature baby’s is het al lange tijd bekend dat het goed is wanneer zij direct na de geboorte nog enige tijd (denk aan enige minuten) verbonden blijven aan de navelstreng. Er blijft namelijk nog enige tijd na de geboorte bloed stromen in de navelstreng. Om te bepalen wat de optimale tijdsduur hiervoor is, wordt in dit project een meetinstrument ontwikkeld dat arts-onderzoekers in staat stelt om direct na de geboorte de flow en het zuurstofgehalte van het bloed in de navelstreng te meten en zo nieuwe meetinformatie voor hun onderzoek te genereren.

Betrokken partijen: een medisch technologiebedrijf en het LUMC.

 1. Sport en fun

Smart071

In wedstrijdzwembaden zijn dure meetsystemen aanwezig om baantijden van de zwemmers te meten. Voor recreatiebaden zijn deze systemen echter veel te duur. In dit project wordt een relatief goedkope teller ontwikkeld die bijhoudt hoe vaak en hoe snel je een baantje hebt getrokken. De data wordt na afloop naar de app op je smartphone gestuurd. Hierdoor wordt het voor de recreatieve zwemmer makkelijker en leuker om te trainen en zijn of haar zwemprestaties te verbeteren.

Betrokken partijen: een producent van zwembadspeelgoed en het Sportfondsenbad Leiderdorp.

 1. Telecommunicatie

Technische apparatuur zoals routers, modems en besturingen van bijvoorbeeld interactieve reclamezuilen die in de buitenruimte staan, lopen zo nu en dan vast. Omdat deze apparatuur daarmee niet meer op afstand kan worden aangestuurd (de connectiviteit is dan namelijk weg) is er een noodzaak om deze op een andere manier op afstand te resetten. In dit project wordt een toekomstbestendige, kostenefficiënte schakelunit en management portal ontwikkeld waarmee apparatuur via draadloze LoRa-connectitiveit (met kleine en goedkoop te versturen datapakketjes) kan worden gereset.

Betrokken partijen: een technologiebedrijf i.s.m. een van hun klanten.

 1. Groenvoorziening

Smart071

In de groenvoorziening wordt gewerkt met een grote verscheidenheid van dure en gevaarlijke apparatuur en gereedschappen zoals kettingzagen, cirkelzagen en versnipperaars. Om deze gereedschappen te mogen bedienen dient het personeel de juiste training en certificering te hebben om de persoonlijke veiligheid en die van omstanders te borgen. Daarnaast kan het binnen een hoveniersbedrijf optimaal inzetten van de aanwezige vloot aan gereedschappen, leiden tot kostenreductie. In dit project wordt daarom een retrofit (naderhand op het gereedschap bevestigd) elektronicamodule met sensoren ontwikkeld om enerzijds autorisatie voor het gebruik te regelen en anderzijds het gereedschap makkelijk te kunnen volgen en terug te kunnen vinden.

Andre Hoek, directeur Hoek: ‘Het aantal machines dat we inmiddels in gebruik hebben is zo groot, dat het belangrijk is zicht te houden op zowel gebruik als locatie van het materiaal. Studenten van de Hogeschool Leiden helpen ons de mogelijkheden van sensortechnologie te verkennen.’

Betrokken partijen: hoveniersbedrijf Hoek en een technologiebedrijf.

 1. Educatieve attractie

Smart071Leren door te doen en te ervaren is voor veel musea en attracties een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp van hun exposities. In dit project wordt voor Corpus een slimme, interactieve installatie met sensoren ontwikkeld waarmee de bezoeker een geheel nieuwe ervaring voorgeschoteld krijgt. Middels en set van sensoren kan de bezoeker zijn eigen zintuigen op de proef stellen.

Laurens Geurtz, Marketing, Sales en Communications Manager bij Corpus: ‘Dit traject is voor ons een laagdrempelige manier om een nieuw interactief element in de expositie te testen.’

Betrokken partijen: een educatieve attractie en een technologiebedrijf.

 1. Theater

Smart071

Theaters zijn altijd op zoek naar manieren om meer bezoekers binnen te krijgen en de bezettingsgraad van de voorstellingen te verhogen. Het idee is om bezoekers van voorstellingen tijdens hun bezoek aan het theater te verleiden om naar andere geplande voorstellingen te komen en bovendien ter plekke te reserveren. In dit project wordt een combinatie gemaakt van sensoren die voorbijgangers identificeren en een app die voor de communicatie van de content zorgt.

Betrokken partijen: theater Ins Blaue en een technologiebedrijf.

 1. Natuur, educatie en wetenschap

In dit project wordt een sensorpakket ontwikkeld dat onder de grond wordt geplaatst en allerlei dingen meet die zijn te relateren aan de natuur en het weer (temperatuur, regen, relatieve vochtigheid, bodem vochtigheid, bodem zuurgraad, licht). Deze meetpunten vormen een onderdeel van een interactieve wandeling. Als een bezoeker met de smartphone een meetpunt nadert, krijgt hij of zij zowel de meetwaarden als bijbehorende wetenschappelijk weetjes via de app voorgeschoteld. De bezoeker wordt gevraagd om de betreffende locatie goed te observeren en bepaalde dieren te tellen (bijvoorbeeld het aantal slakken in 4 m2). Deze informatie wordt i.c.m. de meetwaarden via de app verstuurd naar de onderzoekers die hiermee waardevolle data voor hun onderzoek kunnen genereren.

Betrokken partijen: een educatieve organisatie en een technologiebedrijf.

 1. Industriële machines

Smart071

Voor Verhagen Leiden, een bouwer van industriële machines, wordt een slim sensorpakket ontwikkeld. De sensordata wordt samen met de machinedata uit de boardcomputer ontsloten naar een cloud omgeving. Zo kunnen de klanten van Verhagen inzichtelijk krijgen door wie, waar, wanneer en hoe hun machines worden gebruikt. Tegelijkertijd is de verkregen data erg waardevol voor de machinebouwer zelf om klanten te voorzien van service en advies. Rijgedrag en belasting wordt bijvoorbeeld inzichtelijk. In combinatie met informatie over het opladen kan daarmee een bepaald type accu worden aangeraden of doelgericht onderhoud worden gepleegd.

Tom de Beer, operations manager bij Verhagen: ‘Door de sensoren komen we veel meer te weten over het gebruik van onze machines. Dat stelt ons in staat de klant doelgericht van onderhoud en advies te voorzien en dat is extra service die wordt gewaardeerd.’

Betrokken partijen: machinebouwer Verhagen Leiden, een van hun klanten, een ERP leverancier en een technologiebedrijf.

 1. Winkelbedrijf

Smart071

Een beddenspecialist voert een breed assortiment bedsystemen en matrassen. Er is een testafdeling waar klanten verschillende slaapsystemen kunnen testen om erachter te komen welk bed, welke matras en welke bedbodem het meest geschikt is. Om de klantbeleving en gemak verder te verbeteren wordt in dit project een nieuwe meetmethode ontwikkeld waarmee een klant sneller en makkelijker kan worden geholpen.

Betrokken partijen: een winkelier, een bedden/matrassen producent en een technologiebedrijf.

 1. Openbare ruimte

Smart071Gemeentes hebben de taak om wegen, stoepen en fietspaden in optimale staat te onderhouden. Hiervoor is continue monitoring nodig en moeten reparaties worden gedaan waar dat nodig is voor de veiligheid van de burger. Dit is een enorme klus waarbij tot op heden vooral menselijke visuele inspectie wordt gebruikt aangevuld met zeer kostbare meetmethoden. In dit project wordt een goedkope oplossing ontwikkeld in de vorm van een sensorsysteem met zowel trilling sensoren als simpele cameraatjes. Dit systeem kan vanwege de lage kosten op relatief grote schaal worden ingezet door ze te monteren op voertuigen van de gemeente. Zo wordt continu, fijnmazige de nu nog ontbrekende data verzameld die het mogelijk maken om in combinatie met satellietbeelden wegen beter te onderhouden.

Betrokken partijen: een technologiebedrijf en Gemeente Leiden.

 1. Tech gadget

Met een zogenaamde EEG-headset is het mogelijk om elektrische activiteit in de hersenen te meten. Een start-up heeft een gadget bedacht die bijvoorbeeld gebruikt kan worden in games. De EEG-headset is aangesloten op een halo die van kleur kan verander en die zo de innerlijke beleving en het effect dat mensen op elkaar hebben visualiseert.

Betrokken partijen: een start-up, een technologiebedrijf en het LUMC.

Lees ook het interview met projectmanager Joris Castermans >

Smart071

Heb je interesse in bovenstaand aanbod en wil je verder praten over de kansen van Internet of Things en (Big) Data voor je bedrijf? Neem dan contact op met Joris Castermans, projectmanager van Smart071 op 06-51234840 of joris@castermansconnected.com.