Regiomakers pitchen ideeën
In de afgelopen weken hebben 12 jonge medewerkers van verschillende organisaties elkaar leren kennen en nagedacht over het thema vitaliteit. Dit deden zij via het business canvas model onder begeleiding van Hogeschool Leiden. Met veel enthousiasme hebben twee teams van deze pilot Regiomakers hun ideeën gepitched aan een vijf-koppige jury. Deze was onder de indruk van de gepresenteerde plannen en koos na grondig overleg een winnaar.

Keurmerk voor vitaliteit

Team 1 presenteerde een keurmerk voor organisaties die werk maken van vitaliteit. Middels een coach worden de organisaties begeleid bij het nemen van een aantal stappen. Het begint met een 0-meting: een scan van waar men staat, welke doelen men wil behalen en welke stappen daarbij zijn te nemen. Bij elke volgende stap zijn sterren te verdienen. Zo kan het bedrijf zich onderscheiden en laten zien dat het serieus werk maakt van vitaliteit. De coach zorgt voor kennisdeling binnen alle organisaties die mee doen. De aanpak zorgt zo ook voor impact op de schaal van de hele regio.

Activeren chronisch zieken

Team 2 presenteerde een app waarbij chronisch zieke mensen worden gekoppeld aan mensen in de stad, in deze uitwerking specifiek gekoppeld aan studenten. Dit vanuit de gedachte dat chronisch zieken te weinig worden gemotiveerd om mee te doen in de samenleving. Zij kunnen dit wel en willen dit wel, maar zij worden vaak alleen gezien als patiënt. Voor herstel, welbevinden en voor het opbouwen van veerkracht is activatie heel belangrijk en waardevol. Zieke mensen beschikken namelijk ook over veel kennis en ervaring vanuit hun werkzame leven. Door het aanbod van wat chronisch zieke mensen wel kunnen bieden te koppelen aan de interesse vanuit het onderwijs en de student, komt een waardevolle match tot stand.

Maatschappelijk belang

De jury, bestaande uit Universiteit Leiden, De Leeuw Makelaardij, gemeente Leiden, Rabobank Leiden-Katwijk en Centrum voor Vitaliteit, kozen na goed overleg het idee van team 2 als winnaar. Vooral vanwege het maatschappelijk belang ging hier de voorkeur naar uit. Er wordt nu bekeken of het idee verder uitgewerkt kan worden, waarbij ook de verbinding gezocht wordt met soortelijke ideeën en initiatieven die er al zijn.

De pilot regiomakers is een initiatief van de gemeente Leiden en heeft tot doel om een nieuw netwerk van jonge medewerkers vanuit verschillende organisaties en verschillende werkvelden bij elkaar te brengen. Via een werkvorm wordt er gewerkt aan ondernemende vaardigheden rondom een centraal thema. Dit keer was dat vitaliteit: de vitaliteit van medewerkers en de vitaliteit van de zieke mens. Het Centrum voor Vitaliteit nam de inhoudelijke begeleiding op zich. Hogeschool Leiden verzorgde de training.