Als pilot binnen het project Internet of Things (IoT) is in de afgelopen maanden het binnenmilieu met sensoren gemeten op verschillende basisscholen in de Leidse regio. Dit om meer bewustwording te creëren rondom het thema binnenmilieu en docenten en leerlingen iets te leren over de mogelijkheden van IoT. Na een les over beide onderwerpen zijn sensoren achtergelaten in de klassen en kon het meten beginnen.

Inmiddels zijn de metingen zo goed als afgerond en worden de resultaten duidelijk. Uit gesprekken met leerkrachten blijkt dat het doel van bewustwording in veel gevallen is gelukt. Een leerkracht: ‘De Meet de Klas app stuurt een berichten zodra het ongezond dreigt te worden in het lokaal. Als ik dan het raam openzette vroegen de kinderen of ik weer een berichtje had van die jongens. Zo waren we er allemaal bewust en actief mee bezig’. Ook bracht de pilot het gesprek tussen docenten op gang.

Harmen Wolf, projectleider IoT: ‘De pilot toont aan dat het binnenmilieu voor een groot deel te reguleren is door het gedrag van mensen. Berichtgeving kan daarbij helpen. Het leidt tot meer initiatief, bijvoorbeeld goed ventileren tijdens de pauze. Natuurlijk spelen bouwkundige aspecten van een school ook mee, maar die zijn niet altijd even makkelijk aan te pakken. Wel hebben een aantal scholen aangegeven de verzamelde data mee te nemen in de onderhoudswerkzaamheden aan het pand’.

Op het moment wordt naar partners gezocht om Meet de Klas op grotere schaal uit te rollen. Interesse? Neem contact op met Harmen Wolf.