Het gaat goed met de Leidse regio. En toch vinden gemeenten, ondernemers en onderwijsinstellingen dat het nodig is de economie extra te stimuleren. Er is een economische agenda geschreven en er is focus aangebracht door vijf thema’s te benoemen:

  • Versterken (Topsector)
  • Verdienen (Ondernemerschap)
  • Verbinden (Onderwijs en arbeidsmarkt)
  • Verleiden (Vestigen en winkelen)
  • Vertellen (Be Good And Tell It)

Inmiddels zijn aan de hand van deze thema’s verschillende projecten gestart.

Via onderstaande tabs lees je meer over de 5 thema’s. Onze projectleiders komen aan het woord in dit Magazine FOCUS.

De Leidse regio is beroemd vanwege zijn Bio Science Park. 25 Jaar samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid heeft geleid tot een bloeiend bedrijvenpark. Er werken bijna 17.000 mensen en het dubbele aantal bij toeleveranciers in de regio. Op het park volgen 13.500 studenten een opleiding, waarvan 5.000 zich richten op life sciences gerelateerde studies. Het park is een enorm succes, maar gebaseerd op één sector. Om de kwetsbaarheid te verminderen en de economische structuur te versterken naar de regio, wordt er gewerkt aan een nieuw aanvullend cluster vanuit het thema Vitaliteit.

De Leidse regio heeft de hoogst opgeleide inwoners van Nederland. Zij ervaren er een prettig woonklimaat maar het aantal geschikte banen moet omhoog. Dat doen we door ondernemerschap te stimuleren dat aan de slag gaat met de waardevolle kennis. We creëren een broedplaats en faciliteren netwerken waar ondernemerschap en innovatie zich kunnen ontwikkelen. Plekken waar jonge starters, talentvolle studenten en ondernemers elkaar versterken. Samenwerkend aan de economische groei.

Samenwerken is cruciaal voor de economische ontwikkeling van de Leidse regio. Dat begint al op het moment dat leerlingen en studenten van het beroeps- en universitair onderwijs voor de eerste keer kennismaken met de razendsnel veranderende arbeidsmarkt. Er is behoefte aan meer hoogopgeleide medewerkers en een brede basis op MBO niveau. Leerlingen en studenten moeten beschikken over ondernemende vaardigheden. Vraag en aanbod moeten perfect op elkaar aansluiten, want alleen dan beschikt de Leidse regio over de juiste mensen om de economische groei te realiseren.

Waarom kies je die ene plaats om te wonen en niet die andere? Je vindt het een mooie gemeente, de voorzieningen zijn goed. Het is dicht bij je werk. En voor de kinderen zijn er goede scholen. In feite word je verleid. Bedrijven die een vestigingsplaats zoeken, kijken net zo. Er is ruimte beschikbaar, het gebied is goed bereikbaar, het woonklimaat voor de werknemers is goed, er zijn goede scholen, opleidingen en een topuniversiteit. Er zijn goed opgeleide werknemers beschikbaar voor groei. De partners van Economie071 werken nauw samen om deze zaken verder te verbeteren en meer bedrijven te verleiden zich hier te vestigen.

We zijn als Leidse regio goed en hebben veel te bieden, maar dat moet wel worden verteld. Wat is dan ons onderscheidend vermogen, ook als we kijken naar andere schaalniveaus als Innovation Quater en de Zuidelijke Randstad? Wat typeert de Leidse regio? Een universiteit die wereldwijd op de 54ste (!) plaats staat? De topzorg die in het LUMC wordt geleverd? De grote hoeveelheid kennis die er rond glastuinbouw is? Het aantrekkelijke woonklimaat? Het feit dat in deze regio de meeste hoogopgeleide mensen wonen? Kortom: Wat is het economische verhaal van onze regio en hoe vertellen we dat?