Je leest er regelmatig over: de tekorten in techniek, zorg en onderwijs. Wat doen we hieraan in de Leidse regio?

In het geval van onderwijs zijn de onderwijsinstellingen en gemeenten al een tijdje in gesprek hoe we het lerarentekort kunnen verminderen. Een van de ideeën die we nu uitwerken is een platform/website voor ‘hybride banen* in het onderwijs’. Een uniek project waarbij niet alleen OCW, maar ook de VO en PO raden met zeer veel belangstelling de ontwikkelingen volgen.

*Een hybride docent kiest er voor deels als docent te werken en daarnaast ook werkzaam te zijn in een andere baan in loondienst of als zelfstandig ondernemer: een accountant die één dag per week economie geeft of een docent maatschappijleer die bij het ministerie werkt aan onderwijsbeleid.

Waarom een platform voor hybride banen in het onderwijs?

Dit digitale platform maakt het Leidse leerlandschap inzichtelijk op drie lagen: branding, vacatures en professionalisering.

Matching vraag en aanbod

 • Onderzoek laat zien dat een van de redenen waarom mensen afhaken voor docent het gebrek aan ontwikkelpotentie is. Door hybride banen in het onderwijs te faciliteren, wil het onderwijs tegemoet komen aan deze behoefte.
 • Er is een relatief hoog percentage mensen die nu niet werkzaam zijn in het onderwijs, maar dit best (deeltijd) zouden willen. Met het platform willen we mensen laagdrempelig een ingang bieden wat de mogelijkheden hiervoor zouden kunnen zijn.

Aansluiting onderwijs- en arbeidsmarkt

 • Door technologische ontwikkelingen veranderen sommige banen in hoog tempo. Waar je vandaag voor wordt opgeleid, is morgen misschien niet meer relevant en wat je morgen nodig hebt, kun je nu nog niet in worden opgeleid. Door hybride banen te faciliteren, willen we zorgen dat (a) docenten goed op de hoogte blijven van wat er speelt op de arbeidsmarkt, zodat ze vakinhoudelijk goed op de hoogte zijn en hun ervaringen in het bedrijfsleven direct in kunnen zetten in hun onderwijsprogramma en (b) de aansluiting onderwijs- en arbeidsmarkt versterken door de directe connecties tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Leiden als onderwijsstad op de kaart

 • Door het platform brengen we het onderwijslandschap en het aanbod beter in kaart. Hierdoor worden we als stad en regio ook aantrekkelijker voor werknemers die een hybride baan overwegen.

Waar staan we nu?

Er is een projectplan gemaakt en er wordt financiering gezocht om het platform / website in uitvoering te brengen.

De onderwijsinstellingen zijn inmiddels breed aangehaakt bij dit initiatief, maar we willen graag ook het bedrijfsleven hierbij hebben als partner. Toegevoegde waarde voor het bedrijf:

 • Je hebt als bedrijf zelf invloed op de kwaliteit van het onderwijs en je toekomstig personeel.
 • Je creëert maatschappelijke betrokkenheid bij je werknemers en als bedrijf.
 • Wil je iemand graag behouden voor je bedrijf, maar kun je geen fulltime functie bieden, dan kun je via deze weg meer bieden.
 • Door een goed overzicht van het onderwijslandschap in Leiden en de regio heeft het bedrijf niet alleen goed beeld van bij- en nascholing, maar kun je hier zelf ook een actieve bijdrage aan leveren.

Daarom via Forum071 een oproep

 • Hoe ziet het bedrijfsleven de kansen voor dit initiatief?
 • Welke bedrijven willen hierbij aanhaken?
 • Wat zou je er zelf nog uit willen halen?
 • Wil je actief meedenken?

Tijdens de brede kenniskring Onderwijs en Arbeidsmarkt op maandag 8 oktober praten we hier verder over met betrokken partners. Ook bedrijven zijn van harte welkom.

Jessica Hilhorst
Beleidsmedewerker Onderwijs Innovatie
Gemeente Leiden

Achtergrondinfo
Na een thema avond over aantrekkelijk leraarschap tijdens de Leidse Onderwijstafel, waar alle onderwijsinstellingen van peuterspeelzaal tot universiteit vertegenwoordigd waren, is een ‘werkgroep werkgeverschap’ ontstaan. Daaruit is o.a. het initiatief voor een platform hybride banen in het onderwijs gekomen. Initiatiefnemers van dit project zijn SCOL (bestuur van ca 20 PO/VO scholen in de Leidse regio), mboRijnland en Leonardo Da Vinci (VO). Inmiddels zijn ook aangehaakt de Hogeschool Leiden, ICLON (Universiteit), PROO en Vrije School Mareland. Het onderwijs is dus breed vertegenwoordigd bij dit initiatief. We zoeken nu naar aansluiting met het bedrijfsleven.