Ontwikkel in samenwerking uw volgende generatie product of dienst

U wilt uw huidige en toekomstige klanten optimale oplossingen bieden, u wilt zich onderscheiden van uw concurrenten en u moet continu letten op de kosten. Het toepassen van slimme digitale technologie, elektronica en data analyse opent een nieuwe wereld aan mogelijkheden. Het bedenken, ontwikkelen en vermarkten van dergelijke innovatieve concepten is echter complex. Nieuwe kennis uit verschillende disciplines en een nieuwe manier van kijken is nodig. Welke oplossing biedt uw doelgroep de meeste waarde? Welke technische mogelijkheden zijn er? Welke nieuwe businessmodellen zijn relevant en bieden de grootste kansen voor uw bedrijf? En met wie kunt u hierbij het beste samenwerken? Als u deze vragen herkent dan is de Digital Design Sprint voor ú gemaakt.

Bekijk ook de folder (PDF).

Gefaciliteerde innovatietrajecten: Verken uw innovatiekansen

In de ‘Digital Design Sprints’ van het project Smart071 ontwikkelt u in een korte periode van ca. 3 maanden een commercieel veelbelovend, technisch haalbaar en door (potentiële) klanten gevalideerd businessconcept, inclusief businesscase en eerste prototype/demo.

Het is een integraal, gestructureerd en volledig gefaciliteerd innovatietraject met de juiste kennis op het juiste moment.

Innoveer samen met uw relaties en experts

Een belangrijk element in de opzet van de Sprints is dat u een of meerdere vertrouwde relaties betrekt zoals goede klanten, partners en toeleveranciers. Waar nodig zetten wij in de sessies experts in voor specifiek benodigde kennis en kunde. Wilt u een (semi-)publieke organisatie in de Leidse regio in het traject betrekken dan kunnen wij die uit ons netwerk benaderen. U werkt op deze manier onder begeleiding intensief en op een vernieuwende manier samen.

Prototypes door studenten

Studenten sensortechnologie en mediatechnologie van de Hogeschool Leiden denken in de sessies mee en bouwen in een aantal weken een eerste prototype van het ontwikkelde product- of dienstconcept. Het gaat hierbij om een stukje hardware i.c.m. een appje of data dashboard.

Voor wie

De Sprints zijn geschikt voor zowel dienstverleners (die in hun dienst gebruik (willen) maken van fysieke producten/objecten/sensoren) als productbedrijven uit alle sectoren. De Sprints zijn het meest interessant voor een complexe cases waar een groot aantal stakeholders bij betrokken is en waarin nieuwe en nauwe samenwerking in de keten van cruciaal belang is.

Kosten: €2.500,-

Startperiode: begin november 2018

Aantal sessies: 2 volle dagen en een afsluitende sessie van een dagdeel

Locatie: in de Leidse regio

Heeft u interesse in bovenstaand aanbod en wilt u verder praten over de kansen van Internet of Things en (Big) Data voor uw bedrijf? Neem dan contact op met Joris Castermans, projectmanager van Smart071 op 06-51234840 of joris@castermansconnected.com

Achtergrond Smart071

We leven in een waanzinnig interessant tijdperk van digitalisering die grote impact heeft op onze maatschappij en kansen biedt voor bedrijven in alle sectoren. Maar hoe blijft u hiervan als ondernemer of professional op de hoogte en maakt u optimaal gebruik van de laatste digitale ontwikkelingen om de concurrentie voor te blijven en uw bedrijf toekomstbestendig te houden? Het project Smart071 helpt MKB bedrijven in de Leidse regio om hiermee op een laagdrempelige manier concrete stappen te zetten.