Dit artikel verscheen in LEVEN Magazine. Bekijk de uitgave ook als PDF.

De economie is continu in beweging. Nieuwe trends en ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Globalisering, robotisering en digitalisering hebben effect op ondernemers, werknemers en consumenten. Dit stelt andere eisen aan een goed vestigingsklimaat. De arbeidsmarkt verandert en ook de veeleisende consument vraagt om aanpassingen. Die opgave kunnen we niet links laten liggen als we willen dat de Leidse regio ook in de toekomst een goede plek blijft voor ondernemers om zich er te vestigen. En ook bestaande bedrijven hebben een goed economisch klimaat nodig. Met elkaar leveren zij de arbeidsplaatsen en de consumenten voor de regio. Dit besef stond aan de basis van de oprichting van Economie071.

Economische agenda

Voor het versterken van de regionale economie werken ondernemers, gemeenten en de onderwijs- en kennisinstellingen in de Leidse regio samen. Dat doen zijn onder de vlag van Economie071. Jasmijn Bongers, programmamanager: ‘We zijn een netwerkorganisatie. Onze partners zetten hun kennis, expertise en hun netwerk in om projecten op te starten en succesvol te maken. In de afgelopen drie jaar hebben we zo mooie resultaten geboekt. Met een nieuw convenant hebben onze 14 partners onlangs de samenwerking verlengd tot eind 2020. Daar zijn we heel blij mee. Het geeft aan dat onze partners vertrouwen hebben in de samenwerking en tevreden zijn met de resultaten. Er komen nu nieuwe projecten aan rondom de thema’s mobiliteit, duurzaamheid en de arbeidsmarkt van de toekomst.’

Negen projecten

Economie071 werkt aan negen projecten die ieder een eigen opdracht hebben. Bij de uitvoering worden er zo veel mogelijk dwarsverbanden gelegd voor een nog beter resultaat.