Bedrijventerreinen zijn van belang voor een goed functionerende economie. Bedrijven zorgen immers voor een derde van de werkgelegenheid. De Leidse regio wil dan ook dat haar bedrijventerreinen goed aansluiten bij de vraag van de markt en economische kansen benutten. Waaraan hebben bedrijven op korte en langere termijn behoefte en hoe kunnen we daar zo goed mogelijk op inspelen? Dat moet duidelijk worden uit de bedrijventerreinenstrategie die de gemeenten in de Leidse regio gaan maken. Dit wordt daarmee een nieuw project van Economie071.

Aanpak verdiepend onderzoek

De provincie Zuid-Holland heeft in 2016 een nieuwe Behoefteraming bedrijventerreinen opgesteld. Momenteel starten de gemeenten in de Leidse regio samen met ondernemers verdiepend onderzoek. Dit onderzoek moet inzicht geven in:

de lange termijn behoefte van bedrijven,
de locatie- en huisvestingseisen en wensen van de diverse sectoren bedrijvigheid, en
de marktkwaliteiten en economische (toekomst)waarde van het bedrijventerreinenaanbod in de regio.
De resultaten van het verdiepend onderzoek zijn in december 2017 bekend. Stec Groep voert het onderzoek uit.

De Leidse regio wil uiteindelijk bestuurlijke keuzen over bedrijventerreinen maken met elkaar, ondernemers en de provincie.