Deze tekst verscheen als publicatie in LEVEN Magazine. Bekijk als PDF.

Leegstand in winkelstraten, meer aankopen via internet: de ontwikkelingen op het gebied van retail hebben een grote impact op het bestaande winkellandschap. De Leidse regio werkt aan sterkere winkelgebieden. Na het vaststellen van de regionale Retailvisie in Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude is het nu tijd voor actie. Experts helpen ondernemers bij het formuleren van op maat geschreven actieplannen per winkelgebied.

Het grote retailplan

In de Leidse regio werken de gemeenten en ondernemers samen aan de toekomst van hun winkelgebieden. Hoe? Het opstellen van een kader, de regionale visie is de eerste stap geweest. Een gespecialiseerd retailbureau RMC onderzocht in de regio 41 winkelgebieden en een aantal losstaande winkels. Per type winkelgebied gaf het bureau handvatten voor de toekomst. Belangrijkste kern: Focus op minder, maar sterkere winkelgebieden. En werk meer samen en maak slimme keuzes waarin de consument centraal staat.

Samen investeren kansen

Erna Kortlang (voorzitter Leidse Koepel waarin verschillende regionale Ondernemersverenigingen vertegenwoordigd zijn) en Ton de Gans (wethouder gemeente Zoeterwoude) zijn namens Economie071 de opdrachtgever van de actieplannen. De Gans “De markt verandert snel en trends zetten zich in hoog tempo voort, die ontwikkelingen hebben impact op retailers. Ondernemers en gemeenten hebben daarom samen een visie opgesteld. Het is nu in eerste instantie aan de ondernemers om de visie om te zetten in concrete plannen voor de toekomst. Omdat we begrijpen dat dit tijd en expertise kost, hebben we experts beschikbaar die ondernemers faciliteren bij het maken van concrete actieplannen.”

Kortlang: “Ondernemers zijn niet voor niets ondernemers, zij weten het beste wat in de praktijk mogelijk is. We willen daarom in gesprek gaan met ondernemers en hun ideeën verzamelen.”

Experts op pad

Economie071 heeft een aantal experts geselecteerd die ondernemers helpen bij de uitvoering van de regionale Retailvisie. Zij nemen hierbij het stokje over van bureau RMC. Ton de Gans: “Een team van experts faciliteert de ondernemers om samen stappen te zetten in het toekomstbestendig maken van winkelgebieden. Daarbij staat de behoefte van de consument voorop en niet het aanbod.’’

Vier van de zes experts zijn van het landelijk opererend Expertteam Winkelgebieden (www.expertteam-winkelgebieden.nl). Marc Majolée, Hans Zimmer, Jaap Kaai en Remko Bak gaan voor de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Katwijk en Zoeterwoude, in de rol van kwartiermakers samen met de ondernemers en eigenaren, per winkelgebied een actieplan opstellen. Of als de winkeliers en vastgoedeigenaren al met toekomstplannen bezig zijn, bestuderen ze de ideeën en vullen ze deze in overleg met lokale en regionale ondernemers verder aan. Ook winkeliers- en ondernemersverenigingen en Centrummanagement-organisaties worden hierbij betrokken. De gemeenten Voorschoten en Oegstgeest doen hetzelfde met eigen lokale experts, Joost van der Hulst en Laura Platte.

Toekomstplan voor elk winkelgebied

Elk winkelgebied (vanaf een bepaalde grootte/samenstelling) krijgt een eigen op maat gesneden plan. De actieplannen gaan concrete maatregelen bevatten die betrekking hebben op ruimtelijk-functionele aspecten, organisatie en marketing. De verwachting is dat de actieplannen in het najaar klaar zijn.

Marc Majolée (expert actielijn A: versterken gebieden met primair een winkelfunctie): “Voor versterking van winkelgebieden is innige en gelijkwaardige samenwerking nodig tussen gemeenten, ondernemers en vastgoedeigenaren.”

Hans Zimmer (expert actielijn B: Verkennen mogelijkheden (toekomstige) brede mix van winkel- en niet-winkelfuncties): “Winkelgebieden, waar meer mogelijk is dan puur alleen retail, zijn hele interessante vestigingslocaties voor een grote diversiteit publieksfuncties”

Jaap Kaai (expert actielijn C: Woonboulevards, PDV-locaties): “De perifere detailhandelslocaties, zoals woonboulevards, hebben een eigen dynamiek en veelal een regionale aantrekkingskracht. Daar liggen nog volop kansen.”

Laura Platte (expert Economie Oegstgeest): “Oegstgeest ligt in het hart van de regio. De Retailvisie is regionaal ingestoken en biedt ondernemers en vastgoedeigenaren daardoor een stip op de horizon en kansen voor regionale kruisbestuiving.”

Joost van der Hulst (Expert Economie Voorschoten): “De consument shopt online en over gemeentegrenzen heen. Lokale behoeften kunnen daarom niet los gezien worden van een breder regionaal perspectief.”

Lees ook het artikel dat verscheen in het Leidsch Dagblad.