Dit artikel is gepubliceerd in het blad INTO Business. Bekijk de PDF.

De huidige arbeidsmarkt laat twee belangrijke trends zien: In een aantal sectoren wordt er een tekort aan arbeidskrachten verwacht of is er al een tekort én innovaties en technische ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Voor een gezonde economische ontwikkeling is beschikbaarheid van voldoende goed gekwalificeerd personeel in de Leidse regio onmisbaar. Om dit te bereiken is het belangrijk dat het onderwijs aansluit bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Hiervoor is kennis van de huidige en toekomstige arbeidsmarkt en samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven essentieel. Dit is dan ook de focus van project Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt van Economie071. Projectleider is Daniëlle Koeman van ROC Leiden. Ze vertelt over haar opdracht en de vorderingen.

Wat is je opdracht?

Danielle: ‘Kort gezegd is dat ‘bijdragen aan een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt’. Makkelijker gezegd dat gedaan. Wie de ideale aanpak weet mag het zeggen! Gelukkig zijn er veel initiatieven om zaken goed op elkaar aan te laten sluiten. Mijn taak is om die initiatieven bij elkaar te brengen, zodat we overzicht krijgen en slimmer vanuit het MBO, HBO en WO samen optrekken met het bedrijfsleven. Mijn projectgroep is daarmee ook een kenniskring. We initiëren en bundelen initiatieven en focussen op belangrijke trends op de arbeidsmarkt en een goede aansluiting van het onderwijs hierop. Met elkaar is de groep uitvoerder van laagdrempelige, realiseerbare initiatieven om te werken aan oplossingen die het onderwijs en de arbeidsmarkt vragen.’

Welke focus hebben jullie gekozen?

Danielle: ‘De eerste trend waaraan we werken is het tekort dat er is in de sectoren ICT, techniek, zorg en voor de hogere niveaus onderwijs en financiële beroepen. Demografische gegevens laten zien dat er tussen 2020 en 2030 een flinke daling komt van het aantal jongeren. De schoolkeuze van deze kleinere groep jongeren wordt dus nog belangrijker om te kunnen voldoen aan de behoeften van de arbeidsmarkt. Een andere trend is dat innovaties en technische ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. De kennis en vaardigheden die van werknemers wordt gevraagd verandert hierdoor. Beroepen veranderen of verdwijnen en combi-beroepen ontstaan. Studenten, maar ook docenten en werknemers moeten de vereiste kennis en vaardigheden leren en voorbereid worden op een steeds veranderende arbeidsmarkt. Na een diploma volgt tegenwoordig een leven lang leren’.

Hoe gaan jullie te werk?

Daniëlle: ‘Rond de twee arbeidsmarktthema’s zijn we verschillende initiatieven gestart die komend schooljaar worden uitgerold. We gaan jongeren al in de keuze voor een opleiding voorlichten over de arbeidsmarkt; welke beroepen bieden de meeste kans op werk als je van school komt? Met docenten en bedrijven gaan we aan de slag om inzicht te krijgen in de technologische ontwikkelingen in onze regio en de kennis en vaardigheden die daarbij horen. Om te weten welke dat zijn, is het belangrijk dat onderwijs en bedrijfsleven elkaar goed kennen, dit willen wij mede organiseren. Rond stages in binnen- en buitenland gaan de scholen samenwerken en een speciale aanpak is er voor stagediscriminatie in het MBO. Hiervoor heeft er inmiddels een training personal branding en presentatietechnieken plaatsgevonden door studenten van Hogeschool Leiden aan studenten van ROC Leiden. In een speciale bijeenkomst hebben de studenten vervolgens voor diverse bedrijven uit de regio zichzelf gepresenteerd én stageplaatsen gevonden. Medio oktober zetten we alle initiatieven tijdens een bijeenkomst op een rij om met elkaar te delen, te verbinden en te bespreken. Wie er bij wil zijn, kan mij mailen op d.koeman@rocleiden.nl’.