Elke half jaar bespreekt stuurgroep Economie071 wat uitgebreider de stand van zaken en dwarsverbanden van lopende projecten en nieuwe initiatieven. Voor dit overzicht worden projectkaarten gemaakt. Je vindt ze gebundeld in deze PDF. De kaarten zijn per thema ook terug te vinden op de projectpagina’s.