Leegstand in winkelstraten, toenemend winkelen via internet: de ontwikkelingen op het gebied van retail hebben een grote impact op het bestaande winkellandschap. De Leidse regio heeft de afgelopen tijd gewerkt aan een toekomstplan voor sterke winkelgebieden. Dit plan is opgeschreven in een regionale Retailvisie en uitgewerkt in een bijbehorend plan van aanpak. De gemeenteraden van de zes betrokken gemeenten (Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude) bespraken de visie de afgelopen maanden uitvoerig. Alle raden stelden de visie vast. Een bijzondere mijlpaal.

Beluister ook de uitleg die wethouder Strijk gaf aan Sleutelstad.

Erna Kortlang (voorzitter Koepel Leidse Ondernemersverenigingen) en Robert Strijk (wethouder gemeente Leiden), zijn namens de stuurgroep Economie071 opdrachtgever voor het opstellen van de regionale visie.

Robert Strijk (voorzitter stuurgroep Economie071): ‘Samen kiezen we voor sterkere winkelgebieden. Ik ben er trots op dat we met elkaar in staat zijn gebleken om letterlijk over gemeentegrenzen heen te stappen en samen te kijken naar wat goed is voor onze regionale economie. Hiermee hebben ondernemers nu een duidelijk regionaal kader waarbinnen zij kunnen ondernemen. In de zomer gaan de gemeenten en vertegenwoordigers van ondernemers het plan van aanpak verder uitwerken’.

Erna Kortlang: ‘Ik ben blij dat er nu een gezamenlijk vastgestelde retailvisie ligt voor de Leidse regio. Tegelijkertijd zagen we in het raadsdebat en in de media dat we er onvoldoende in zijn geslaagd om aan alle ondernemers duidelijk te maken wat de retailvisie precies betekent voor de individuele ondernemer. Terugkijkend op het proces, en de rol die wij daarin als koepel hebben gespeeld, zie ik zeker mogelijkheden voor verbeteringen. De complexiteit van dit vraagstuk en het proces vraagt dat we nog nauwer optrekken met de lokale ondernemersverenigingen. Deze lessons learned zullen we voortvarend oppakken bij de nadere uitwerking van het plan van aanpak’.

Kern van de visie

In de Retailvisie is gekozen voor een regionale hoofdstructuur van 30 winkelgebieden, waarbij steeds gezocht wordt naar een eigen, sterke identiteit. De andere winkelgebieden krijgen meer mogelijkheden dan alleen retail als ondernemers dat willen. Het aantal vierkante meters aan winkelruimte moet verminderen. Om in te spelen op wat consumenten willen, vervagen de verschillen tussen winkels (detailhandel) en horeca. Winkelgebieden waar doelgericht geshopt wordt (bijvoorbeeld woonboulevards) krijgen mogelijkheden om hun activiteiten te verruimen. Nieuwe trends zoals pick-up points van online gekochte producten, krijgen hier de ruimte.

Na de zomer

De visie heeft handen en voeten gekregen in een uitvoeringsplan. De gemeenteraden stemden ook hiermee in. In het uitvoeringsplan zijn drie actielijnen uitgewerkt: sterker maken wat sterk is, verkennen van kansen voor winkelgebieden en het verminderen van vierkante meters op woonboulevards (zogenaamde PDV-locaties). Na de zomer start de uitvoering.