Binnen het netwerk van het project Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt is een mooie samenwerking tot stand gekomen tussen startende ondernemers van Lugus; de Leidse student ondernemersvereniging en het mbo, hbo en wo in Leiden. Stagiairs van de verschillende onderwijsinstellingen kunnen met ingang van het nieuwe schooljaar stages lopen bij een of meer ondernemingen die aangesloten zijn bij Lugus.

‘Ik kan het studenten zeker aanraden’

De eerste mbo studenten zijn inmiddels gestart. Student Timo van der Weel, heeft de primeur. Timo: ‘Ik volg de opleiding Bedrijfsadministratie aan het ID College en vond het in eerste instantie moeilijk om een goede stageplaats te vinden. Joost Bruggeman, de projectleider van Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt heeft mij geattendeerd op de mogelijkheden bij Lugus. Ik heb gesolliciteerd en werk nu bij twee Lugus bedrijven; drie dagen bij Leidsche Das en een dag bij Easyfiets. Bij Easyfiets doe ik veel administratieve taken en bij Leidsche Das mag ik naast de administratieve taken ook mee denken over de website, social media, ben ik aanwezig bij klantgesprekken, etc. Ik heb veel afwisselende werkzaamheden en dat is leuk en leerzaam om te doen. Ik kan het andere studenten zeker aanraden!’.