Wat zijn de strategische opgaven voor de Leidse regio in de komende jaren? Die vraag stond centraal in de presentatie van Joost van Hoorn (Platform31) tijdens ons netwerkevent Daten en Delen. Een volle zaal werd meegenomen in de trends van de arbeidsmarkt, de kwaliteit van de beroepsbevolking, duurzaamheid en ontwikkelingen op gebied van ruimte en wonen. In de lezing werd ook stilgestaan bij de uitdagingen voor onze samenwerking:

Versterk kwaliteit beroepsbevolking en ontwikkel een inclusieve arbeidsmarkt
Circulaire economie als onderdeel van een brede regionale energiestrategie
Ontwikkel duurzame en nieuwe mobiliteitsconcepten om de regio bereikbaar te houden
Stimuleer groei en innovatie in de ‘gewone’ mkb-economie
Benut de kansen van data en ‘smart technology’ voor de regio
Mooi om te zien dat we met Economie071 op deze thema’s ook al concrete stappen maken.

In drie workshops werd verder ingegaan op de thema’s Arbeidsmarkt van de toekomst, Circulaire Economie en Mobiliteit. Bekijk ook de presentatie van Bereikbaar Haaglanden