Ondernemers, retailexperts en gemeenten hebben in het kader van de regionale retailvisie samen concrete actieplannen opgesteld voor sterke winkelgebieden in de Leidse regio. Op 25 oktober wordt hierover een werkconferentie gehouden genaamd ‘Handen uit de mouwen voor sterke winkelgebieden’. Op het programma staat o.a. een terugkoppeling van de belangrijkste bevindingen, aanbevelingen door het expertteam en verschillende relevante workshops verzorgd door landelijke deskundigen en lokale ondernemers. De uitnodiging is verzonden naar de ondernemers- en winkeliersverenigingen. Men kan zich via een digitaal formulier inschrijven.

Vijf workshops

De werkconferentie wordt gehouden in partycentrum La France in Oegstgeest en is bedoeld voor winkeliers en winkelpandeigenaren uit de Leidse regio. Naast de algemene presentatie kan men deelnemen aan twee van de volgende workshops:
• ‘De klantervaring’ (Customer Journey) en gebiedsprofilering
De klantervaring begint thuis op de bank bij het surfen op internet, tijdens de rit naar het winkelgebied, het winkelbezoek en de terugreis naar huis. In deze workshop bekijken we deze reis en hoe de beleving van deze reis door de klant geoptimaliseerd kan worden. Hierbij maken we onderscheid tussen wat u zelf kunt doen en wat u samen met collega’s uit uw winkelgebied kunt doen.

• Sterke winkelgebieden door samenwerking
Waarom samenwerken? Wie heeft welke rol? Hoe kan het beste worden samengewerkt? Wat is een Centrummanagement of Bedrijven InvesteringsZone (BIZ)? Om de veeleisende consument te blijven prikkelen is een professionele samenwerking en gezamenlijke stip op de horizon nodig van de belangrijkste stakeholders.

• Social mediastrategie en online doelgroepen
Weet u uw online doelgroep te vinden? Hoe zoekt uw doelgroep online? Wat voor informatie deelt u online (website, social media)? Waarom is samenwerking hierin wenselijk en zinvol? In deze workshop behandelen we hoe een effectieve online strategie opgezet kan worden om uw winkel én winkelgebied te versterken.

• Kansen zien en benutten bij functieverandering van winkelgebieden
We gaan met u in gesprek over de toekomstperspectieven van winkelgebieden en winkelpanden die in de Retailvisie geen onderdeel uitmaken van de hoofdwinkelstructuur. Voor deze winkelpanden liggen kansen voor een brede mix aan functies, waar wij graag met u over van gedachten wisselen in de vorm van een ronde tafel gesprek.

• Profilering (woon)boulevards
Wie kiest wordt gekozen! Of: door onderscheid in aanbod en profiel ben je voor de consument aantrekkelijker. Hoe kunnen we de consument blijven trekken naar de (woon)boulevards? Een gezamenlijke en op elkaar afgestemde profilering van het winkelgebied is hierbij essentieel. In deze workshop gaat het over het belang van profilering en communicatie voor de Leidse regio en hoe dit te bepalen.

Inschrijven kan via dit digitale aanmeldformulier.

Programma

18.00 uur Inloop met broodje en soep, gelegenheid om collega winkeliers te spreken
19.00 uur Presentatie expertteam met belangrijkste bevindingen en aanbevelingen
20.00 uur Workshops naar keuze in twee rondes
21.30 uur Netwerkborrel

Locatie: partycentrum La France, Rhijngeesterstraatweg 43 in Oegstgeest.