De stuurgroep van Economie071 is het afgelopen jaar flink gewisseld van bestuurders, ondermeer vanwege de gemeentelijke verkiezingen. De wethouders hebben gezamenlijk nagedacht over de thema’s waarop zij binnen Economie071 resultaat willen boeken in deze nieuwe collegetermijn. In de stuurgroep zijn deze thema’s vastgesteld. Het gaat om:

  • Duurzaamheid, hieronder vallen circulaire economie en duurzame mobiliteit.
  • Arbeidsmarkt van de toekomst. Hier gaat het om het opstellen van een gezamenlijke regionale Human Capital agenda.

Het eerste thema is omarmd door wethouder Yvonne van Delft van de gemeente Leiden. Als eerste actie is hierop een masterclass circulaire economie georganiseerd om kennis te delen en het netwerk bij elkaar te brengen. Hier is grote belangstelling voor getoond getuige het aantal aanmeldingen. De uitdaging is vervolgens uit deze kennis en het netwerk te komen tot regionale ambities en projecten op het terrein van Duurzaamheid.

Het tweede thema is omarmd door wethouder Nanning Mol van de gemeente Voorschoten. Ook hier is eerst een masterclass georganiseerd. Dit heeft geleid tot een brede kenniskring die nu twee maal per jaar bij elkaar komt om kennis en inspiratie uit te wisselen. Alle initiatieven rondom dit thema hebben geleid tot een nieuw richtinggevend project: het opstellen van een Human Capital agenda voor de Leidse regio.

In de Projectkaarten lees je de stand van zaken van onze lopende projecten en nieuwe initiatieven. Je vindt elke kaart op de projectpagina van onze website.