Projectleiders vertellen in FOCUS

Projectleiders vertellen in FOCUS
Arbeidsmarkt
21 februari 2018
Samenwerking vraagt om FOCUS. Wat daarbij komt kijken als het gaat om de Economische Agenda van de Leidse regio, lees je in bijgaand Magazine. Onze projectleiders nemen je mee in hun werk en de uitdagingen die daarbij komen kijken.

Beste idee in Ondernemershuis Katwijk

Beste idee in Ondernemershuis Katwijk
Kennisvalorisatie
4 oktober 2016
Iedereen die een goed of leuk idee heeft – ondernemer of niet, jong of oud, klein of groot – kan meedoen aan 'Het beste idee van Katwijk'. Ondernemershuis Katwijk wil hiermee innovatie en ondernemerschap stimuleren.

Subsidie voor Startersgebouw

Subsidie voor Startersgebouw
Kennisvalorisatie
17 december 2015
De gemeenteraad van Leiden heeft op 17 december ingestemd met het verlenen van een subsidie van € 1,5 miljoen voor het Centrum voor Innovatie en Ondernemerschap. Het centrum heeft als doel om talentvolle (jonge) ondernemers de kans te geven zich in een multidisciplinaire omgeving te ontwikkelen tot innovatieve en ondernemende mensen.

Waarom Katwijk de agenda belangrijk vindt

Waarom Katwijk de agenda belangrijk vindt
Kennisvalorisatie
17 november 2015
Wethouder Klaas Jan van der Bent gaf zaterdag 14 november een radio-interview aan RTV Katwijk. Hierin gaf hij aan waarom de gemeente Katwijk deelname aan de Economische Agenda Leidse regio belangrijk vindt. Van der Bent: 'We willen graag een brug slaan tussen bestaande en nieuwe kennis.

Neelie Kroes komt naar Leiden op 25 november!

Neelie Kroes komt naar Leiden op 25 november!
Bio Science Park
18 september 2015
Met trots verwelkomt Leiden Neelie Kroes op woensdag 25 november. Neelie Kroes is ambassadeur van StartupDelta, een belangenclub voor startende ondernemers in Nederland. Ze komt naar Leiden om start-ups in therapieontwikkeling onder de aandacht te brengen.

Bedrijven en wetenschappers gekoppeld

Bedrijven en wetenschappers gekoppeld
Kennisvalorisatie
1 juli 2015
Voor het project 'Kennis koppelen aan de markt' zijn 5 concrete thema’s gekozen. Het gaat om de thema’s: Bodemgezondheid, Precisielandbouw, Big Data in sierteelt, Logistiek en handel en Inhoudsstoffen. Wethouder Klaas Jan van der Bent van Katwijk: 'We hebben gekozen voor deze thema's, omdat hier een concrete vraag ligt vanuit de markt en we wetenschappers voorhanden hebben die hierover mee kunnen denken.'

Universiteit Leiden deelt onderzoeksapparatuur

Universiteit Leiden deelt onderzoeksapparatuur
Kennisvalorisatie
13 mei 2015
In het kader van ‘facility sharing’ deelt de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden onderzoeksapparatuur en expertise met de nieuwe ‘Open Access Research Infrastructure’ (OARI) portal. De website is toegankelijk voor professionals, zoals onderzoekers van universiteiten, andere kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

Praktische aanpak bij koppelen kennis aan de markt

Praktische aanpak bij koppelen kennis aan de markt
Kennisvalorisatie
9 april 2015
Ondernemers en kenniswerkers één op één koppelen. Dat is de aanpak die gekozen is bij het actiepunt 'Koppelen kennis aan de markt'. Dit naar aanleiding van gesprekken met ondernemers. Projectleider Klaas Jan van de Bent, wethouder van de gemeente Katwijk: 'Met deze aanpak komen concrete vraagstukken van ondernemers meteen naar boven en deze kunnen we direct koppelen aan de kennis die er is. Zo zetten we snel stappen naar resultaat en leren we hoe we de kloof tussen onderzoekers en ondernemers kunnen dichten.'

Regionale economie ontwikkelt goed

Be good and tell it
9 maart 2015
Het gaat goed met de ontwikkeling van de Economische Agenda van de Leidse regio. Dat is de conclusie die getrokken kan worden uit de Index071 die is opgesteld door Bureau Blaauwberg in opdracht van het programmabureau Economie071.