Steeds meer winkels hebben het moeilijk. Niet alleen door de crisis, maar ook omdat consumenten ander gedrag vertonen. Zij winkelen online, gaan naar grotere winkelcentra in andere steden of kopen hun kleding in massale outletcentra. De leegstand van winkels neemt dan ook toe. Daarom werken ondernemers en gemeenten aan een gezamenlijke: samen investeren in kansen.

Samen kansen pakken voor sterke winkelgebieden

Na het opstellen van de regionale retailvisie is er van april tot november 2017 gewerkt aan de uitwerking van de uitvoeringsfase. Economie071 heeft daarvoor een opdracht neergelegd bij het Expertteam Winkelgebieden. Zij hebben via een intensief en interactief proces samen met de stakeholders gewerkt aan het opstellen van plannen en strategieën (zie Hoofdrapport uitvoering Retailvisie Leidse regio en de Bijlagen uitvoering Retailvisie Leidse regio). Hierbij is gewerkt aan drie Actielijnen:

Actielijn A: het versterken van de winkelgebieden binnen de detailhandelsstructuur 2025.
Actielijn B: het verkennen van de mogelijkheden om functies te veranderen of te mengen in de overige winkelgebieden.
Actielijn C: verminderen van vierkante meters op de perifere locaties (zoals woonboulevards).
De plannen (Hoofdrapport uitvoering Retailvisie Leidse regio) en aanbevelingen (Bijlagen uitvoering Retailvisie Leidse regio**) zijn in januari verspreid onder de betrokken ondernemers.

** De actieplannen in de bijlagen gelden voor de actielijnen A en C. Ook voor Actielijn B zijn er actieplannen gemaakt. Omdat het hier vaak om solitaire vestigingen gaat, zijn de actieplannen op basis van gesprekken met de individuele ondernemers tot stand gekomen. Hierdoor is vertrouwelijke informatie opgenomen in de actieplannen, waardoor deze niet openbaar zijn.

Actieplannen

De inhoud van de actieplannen is tot stand gekomen door per winkelgebied de volgende stappen te doorlopen:

  • literatuurstudie;
  • schouw winkelgebieden;
  • inventarisatie en schouw solitaire panden (actielijn B);
  • uitzetten enquêtes onder marktpartijen (actielijn A en C);
  • overleg met vertegenwoordigers winkeliers-/ondernemersverenigingen en voeren van één op één gesprekken met betrokkenen (mede aan hand van schouw en enquête);
  • voor enkele winkelgebieden in actielijn A: organisatie interactieve werksessie met stakeholders;
  • opstellen en terugkoppelen actieplannen met de vertegenwoordigers van de winkelgebieden;
  • organisatie regio-brede werkconferentie met workshops door landelijke experts in combinatie met lokale ervaringsdeskundigen op 25 oktober 2017.

Ton Orleans, projectleider vanuit de gemeente Zoeterwoude: ‘Sinds de start van de Retailvisie is het economisch tij gelukkig gekeerd en is er weer meer élan om te ondernemen. Tegelijkertijd gaan de ontwikkelingen die aan de visie ten grondslag liggen, door. De uitdaging is om de nieuwe energie om te zetten in een winkelstructuur die gericht is op de toekomst.’

Uitvoering van start

De aanbevelingen en actieplannen vormen het startpunt voor verdere uitvoering. Dit is fase 2. Deze fase heeft een doorlooptijd van 2 tot 2,5 jaar.

Eén van de regiobrede aanbevelingen is dat de uitvoering van de actieplannen (fase 2) regionaal wordt ondersteund (waar nodig) en gecoördineerd. Dit vereist een organisatie op regionaal niveau, gezamenlijk gefinancierd door gemeenten en ondernemers/eigenaren. Om dit te realiseren is voorgesteld eerst een kwartiermaker aan te stellen. Op voorstel van de ondernemersorganisaties heeft de Stuurgroep ermee ingestemd dat het kwartiermakerschap wordt belegd bij de ondernemers. Zij gaan de precieze behoefte in kaart brengen inclusief de bijbehorende financiering. In deze fase moet ook duidelijk worden hoe de projectstructuur voor fase 2 eruit gaat zien.

Intussen kunnen gemeenten, winkelgebieden, winkeliers en vastgoedeigenaren uiteraard al aan de slag met de actieplannen (Actieplan retailvisie Leidse regio vastgesteld 18-01-2017)

Contactpersonen bij gemeenten

Gemeente Katwijk, Lars Kiebert, l.kiebert@katwijk.nl, 071-4065831

Gemeente Leiden, bekijk via deze link de accountmanagers.

Gemeente Leiderdorp, Gerbrand Kuipers, gkuipers@leiderdorp.nl, 06-46809346

Gemeente Oegstgeest, Laura Platte, platte@oegstgeest.nl, 071-5191833

Gemeente Voorschoten, Wouter Minkhorst, wminkhorst@werkorganisatieduivenvoorde.nl, 088-6549376

Gemeente Zoeterwoude, Ton Orleans, a.b.m.orleans@zoeterwoude.nl, 071-5806317