Er staan grote tekorten aan te komen op de arbeidsmarkt en bedrijfsleven en onderwijs hebben elkaar hard nodig om dit probleem aan te pakken, maar op dit moment wijzen ze vooral naar elkaar. Volgens Doekle Terpstra in een artikel in FD houden onderwijsbestuurders en ondernemers elkaar zelfs ‘gegijzeld’. ‘Bedrijven zeggen: “Ik heb al een tekort aan mensen en kan geen mensen structureel vrijmaken voor het onderwijs.” Het onderwijs zegt precies hetzelfde. Zo gaan we het niet redden.’

In Holland Rijnland begint de urgentie van dit probleem steeds meer door te dringen. Twee voorbeelden:
Tot 2050 moeten in de regio ruim 200.000 huizen anders verwarmd worden, los van het aardgas. De opleiding koeltechniek bij mboRijnland telt nu 7 studenten: in de regio leiden we nu dus 1,5 mensen per jaar op om deze klus uit te voeren. Dat zouden er meer dan 100 x zoveel moeten zijn.

Op het vmbo in heel Leiden zijn er op dit moment 4 leerlingen die zich voorbereiden op een baan in de bouwsector en 23 leerlingen op een baan in de elektrotechniek. De productie van techniekbedrijven in de regio wordt nu al sterk beperkt door het tekort aan technisch geschoold uitvoerend personeel. Dit probleem zal de komende 10 jaar steeds groter worden. Willen we dit probleem beheersbaar maken in 2030, dan moeten we nu gaan zorgen voor een veel grotere instroom in een doorlopende technische leerlijn vanaf de basisschool.
Oplossing: zorgen voor meer instroom, aantrekkelijker onderwijs, doorlopende leerlijn en betere aansluiting met de arbeidsmarkt.

Technolab, mboRijnland, bedrijfsleven en regionale overheden hebben elkaar gevonden in het aanpakken van bovenstaande uitdagingen. Vanaf september 2018 starten we het samenwerkingsprogramma “Techniekonderwijs in Holland Rijnland”.

Meer lees je in de bijlage. Wil je ook meedoen? Neem dan even contact op met Annette@technolableiden.nl.

Vraag aan het forum: Hoe kunnen we onze samenwerking nog meer kans van slagen geven?

Annette ter Haar
Technolab Leiden