De Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling organiseert samen met scholen, musea en het Regionaal Steunpunt van de Universiteit Leiden een profielwerkstukkenmarkt voor Havisten die hun profielwerkstuk willen doen in aardrijkskunde, geschiedenis of economie. Doel hiervan is om aan de ene kant leerlingen aan een actuele en zinvolle vraag te laten werken uit hun directe omgeving. Aan de andere kant biedt het voor bedrijven de kans om vanuit een jongerenperspectief naar een vraagstuk te laten kijken. Een mooie win – win.

Onze vraag aan bedrijven is: hebben jullie een interessante onderzoeks- of ontwerpvraag voor Havisten? Dan nodigen we je van harte uit om deel te nemen aan deze markt.

Datum: 6 september 2018
Tijd: 14.30 -16.30 uur
Locatie: school in Leiden (volgt)
Voor meer informatie graag contact opnemen met Lineke van Tricht, projectleider van De Leidse Aanpak via lineke@leidseaanpak.nl