De Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling organiseert samen met scholen, musea en het Regionaal Steunpunt van de Universiteit Leiden een profielwerkstukkenmarkt voor Havisten die hun profielwerkstuk willen doen op het gebied van een taal, economie, Management en Organisatie, geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijwetenschappen. Doel hiervan is om aan de ene kant leerlingen aan een actuele en zinvolle vraag te laten werken uit hun directe omgeving. Aan de andere kant biedt het voor bedrijven de kans om vanuit een jongerenperspectief naar een vraagstuk te laten kijken. Een mooie win – win situatie.

Onze vraag aan bedrijven is daarom: hebben jullie een interessante onderzoeks- of ontwerpvraag voor Havisten? Dan nodigen we jullie van harte uit om deel te nemen aan deze markt.

Datum: 20 juni 2019
Tijd: 15.00 -17.00 uur (in die tijd geven bedrijven twee maal een pitch).
Locatie: Bonaventuracollege aan de Burggravenlaan in Leiden.
Voor meer informatie graag contact opnemen met Marleen Spierings via marleenspierings@hotmail.com.