Op 19 november bezocht ik het ‘Tel Mee Met Taal Festival’ in Amsterdam. Hier stond de vraag centraal: Hoe lossen we de problemen rond laaggeletterden op als het gaat om reken- en taalachterstand?

We doen in Leiden heel erg veel en we doen het veelal samen! Maar toch krijgen we eenvoudige zaken niet altijd goed opgelost, want hoe kunnen we in Leiden mbo-studenten met een taalachterstand voorbereiden op het behalen van hun niveau 3 en 4 examen. Bekwaam in hun vakkennis op het hoogste mbo niveau en geschikt voor de arbeidsmarkt; bijvoorbeeld in ons fraaie Bio Sciene Park, maar extra taalhulp is een must vanwege de taal- en rekeneisen. Deze groep is anders min of meer kansloos!

Het gaat om hoogopgeleide statushouders en studenten met of zonder allochtone afkomst. Ze presteren goed, hebben passie en zijn goed in hun vak, maar kunnen nooit hun diploma behalen zonder een beetje extra hulp met Nederlands in verband met de verplichte taal- en rekeneisen!

Deze noodkreet vernam ik afgelopen weken van diverse College directeuren van ons mboRijnland (Laboratoriumonderwijs, Techniek & ICT en Economie).

MboRijnland kan deze groep begeleiden en extra hulp aanbieden, maar wie gaat deze noodzakelijke hulp financieren? De reguliere financiering biedt hier geen ruimte voor, maar het is toch te gek voor woorden, dat we deze kansrijke studenten laten uitstromen zonder diploma? Zulke grote tekorten op de arbeidsmarkt en een oplossing dichtbij huis die we niet benutten. Ik snap er niets meer van..

Wie helpt initiatiefnemers met een oplossing?

Vincent Molkenboer, mboRijnland

Lees ook een eerdere bijdrage van Vincent aan Forum071.

Lees ook: de arbeidsmarkt van de Leidse regio kent eigen opgaven.

Forum071