‘In een periode van krapte op de arbeidsmarkt zijn praktijkverklaringen een goede oplossing om mensen zonder diploma’s snel aan het werk te krijgen bij reguliere bedrijven in de regio.’

Opstap naar werk met praktijkverklaringen

Er zijn veel banen beschikbaar in onze Leidse regio, met name in de zorg, onderwijs en het brede terrein van techniek. Tegelijkertijd staat een groep mensen langs de zijlijn voor wie werk geen vanzelfsprekendheid is. Er sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod. Eén van de problemen is dat sommige mensen in Leiden geen diploma’s hebben om in aanmerking te komen voor een baan. DZB in samenwerking met de gemeente Leiden onderzoekt de mogelijkheden om voor deze groep mensen leerwerktrajecten op te zetten, waarbij zij praktijkverklaringen kunnen halen bij bedrijven in de regio. Het doel van de aanpak is werkzoekenden zonder diploma te kwalificeren voor losse werkprocessen. Hiermee verhogen zij hun loonwaarde en maken zij meer kans op een duurzame arbeidsplaats.

Achtergrond van initiatief

Het is de bedoeling om mensen die voldoen aan de ‘basis’ werknemersvaardigheden door te laten stromen naar werkgevers. Tijdens een proefperiode volgen zij een leerwerktraject dat is afgestemd met werkgevers in de regio. De werkzoekenden worden voorbereid op het uitvoeren van vakvaardigheden en worden bij de werkgever ondersteund wanneer zij de werkopdrachten uitvoeren. Werkgevers toetsen vervolgens of de kandidaten voldoen aan de gestelde eisen. Wanneer ze aan de eisen voor een werksoort voldoen, ontvangen ze hiervoor een praktijkverklaring. Het uitgangspunt is dat medewerkers een baangarantie krijgen wanneer het traject goed wordt afgesloten.

Vragen

Ik ben heel benieuwd hoe de partners in de Leidse regio tegen het initiatief aankijken. Is het een goed idee? Welke kansen of uitdagingen zien de partners? Hoe kunnen we het idee tot een succes maken? Alle suggesties zijn welkom.

Reinout Evers

Gemeente Leiden
Beleidsadviseur Beleid & Maatschappelijke Ontwikkeling
Werk, inkomen, economie en arbeidsmarkt