kenniskring

De eerste brede Kenniskring Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt 071 werd een gedenkwaardige. Een grote opkomst, aansprekende presentaties en pitches en een brand-evacuatie naar het kantoor van Blaauwberg zorgden voor de bijzondere start van dit platform.

De Kenniskring lijkt gezien de grote opkomst en het appèl op samenwerking vanuit diverse deelnemers, duidelijk in een behoefte te voorzien. We kijken daarom al uit naar de volgende bijeenkomst!

In de tussentijd: blijf elkaar opzoeken, ook online op www.forum071.nl, het online discussieplatform waar partners van de Economische Agenda Leidse Regio en andere professionals met elkaar in gesprek gaan. Doe mee: stel je vraag of beantwoord die van een collega en wordt onderdeel van de community.

Vijf conclusies

 1. Er is reden voor optimisme: de schaarste op de arbeidsmarkt is aanleiding voor een re-design van het onderwijs en een doorbraak in de samenwerking tussen onderwijs en beroepenveld.
 2. We komen op onbekend terrein en zullen vast regels tegenkomen waar we omheen moeten…
 3. De kolommenstructuur van het onderwijs zal niet verdwijnen, maar er komen wel veel meer dwarsverbindingen.
 4. Zowel bedrijven als onderwijs zullen echt fysiek in beweging komen. Fysieke mobiliteit – elkaar opzoeken – hangt nauw samen met mentale mobiliteit.
 5. Daarmee wordt re-design een zaak van beweeglijke pioniers. Die hebben steun en kennis nodig, dat is de kern van deze kenniskring.

Kwaliteitsagenda MBO

Ricardo Winter (CvB mbo Rijnland en stuurgroeplid van Economie071) presenteerde de ontwikkelingen rond de Kwaliteitsagenda MBO als onderdeel van het bestuursakkoord met OCW. Hij kondigde aan met regio en stakeholders daarover in gesprek te zijn en te gaan. Ambitie is nadrukkelijker het onderwijs samen met bedrijven vorm te geven en samen op te trekken. Om te beginnen binnen de Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Smart Technology en Zorg en welzijn. Twee sectoren waar de arbeidsmarkt sterk aan het veranderen is, die cruciaal zijn voor de economische ontwikkeling van de regio en te lijden hebben onder krapte.

Ontwikkeling van de arbeidsmarkt in de Leidse regio

Aart van Bochove (bureau Blaauwberg) nam ons mee in de recente en aanstaande ontwikkelingen op de 071-arbeidsmarkt (bekijk ook de Hand-out kenniskring). Enkele trends:

 • De eisen verzwaren: mbo niveau 2 is snel aan het verdwijnen als feitelijk entreeniveau op de arbeidsmarkt. Niveau 3 en zelfs 4 wordt steeds vaker een minimumeis. Veelal door extra soft skills die gevraagd worden in een veeleisende grootstedelijke en steeds internationaler omgeving als in de Leidse regio.
 • De tekorten in de techniek gaan nu ook echt maatschappelijke en economische gevolgen krijgen: illustratief voorbeeld is de vertraging in de nieuwbouw in het onderwijs wegens tekort aan vakmensen in de bouw.
 • De steeds hogere eisen op de arbeidsmarkt en de almaar stijgende huizenprijzen vormen een bedreiging voor de toegankelijkheid van de regionale arbeidsmarkt voor mensen die niet als vanzelf mee kunnen komen met die hoge eisen.

Conclusie 1: de vraag is hoe je in een sterrenstad als Leiden kansen blijft bieden aan de 15 tot 20 procent van de bevolking niet mee kan komen in de competitiedruk. Dat is een regionaal vraagstuk.

Conclusie 2: re-design is inmiddels een noodzaak om in drie brede sectoren – onderwijs, techniek en zorg, die samen de helft van de arbeidsmarkt uitmaken – scherp en innovatief sectorbeleid te ontwikkelen.

Van het onderzoek van bureau Blaauwberg naar de arbeidsmarkt van de Leidse regio is ook een samenvatting beschikbaar.

Pitches

De kenniskring werd afgesloten met 5 energievolle pitches. De vraagstellingen krijgen een vervolg op www.forum071.nl en in een volgende bijeenkomst van de kenniskring. Deze staat gepland in het voorjaar van 2019.

 • Hybride werken – Over de grens in Leiden door Harry van Alphen, bestuurder SCOL.
 • De ambities en doorontwikkeling van Technolab Leiden door Ben Schippers, Stichting Technolab Leiden.
 • Wie leidt nou wie op? door Patrick Pijnenburg, faculteitsdirecteur Science & Technology Hogeschool Leiden.
 • Een nieuwe kijk op opleiden in de gezondheidszorg door Brigit Zwartendijk, Hoofd Educatie Zorgsector Directoraat Onderwijs & Opleidingen LUMC.
 • Hoe verleid ik mensen tot het werk in de zorg door Petra van Teijlingen, regio-directeur Gemiva-SVG Groep.

kenniskringkenniskring